Zamknij

Zgłoszenie do ZUS za pośrednictwem CEIDG

+29
zaloguj się
pomysł wdrożony
2016-04-25 11:23 Pomysł został wdrożony.

Dlaczego zakładając elektroniczne firmę za pośrednictwem CEIDG muszę dodatkowo rejestrować się w ZUS do ubezpieczeń? Jeśli rejestruję firmę w CEIDG powinna być możliwość zgłoszenia do ZUS bez konieczności oddzielnej wizyty w urzędzie. Podobnie jest z rejestracją VAT w urzędzie skarbowym

Odpowiedź Banku Pomysłów: Funkcja zgłoszenia do ZUS będzie uruchomiona od maja 2017 r.

Komentarze

Zakładając działalność gospodarczą w maju 2015 nie musiałem dopełniać żadnych formalności w ZUS, a działalność gospodarczą założyłem online. To samo było z VAT-em. Pytanie więc brzmi - jakim cudem mi się to udało?

Problemem jest to, że Ministerstwo Finansów nie uznaje ePUAP za możliwy sposób uwiarygadniania wnioskodawcy. W konsekwencji, przy elektronicznej rejestracji w CEIDG obsłużone mogłyby być wyłącznie wnioski podpisane podpisem elektronicznym. Czy widzą Państwo potrzebę uznania przez MF profilu zaufanego jako równorzędnego sposobu uwierzytelniania dokumentów?

Pomysłodawca proponował również udostępnienie możliwości rejestracji do VAT w jednym okienku. Należy udostępnić możliwość złożenia VAT-R wraz z formularzem CEIDG-1 w urzędach lub przez Internet (z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Koniecznym wydaje się również zmodyfikowanie formularza rejestracji do VAT (VAT-R) w taki sposób aby przedsiębiorca był w stanie wypełnić go samodzielnie. Odwoływanie się w niemal każdym pytaniu do poszczególnych przepisów ustawy nie ułatwia wypełnienia formularza.

add Dodaj komentarz