Rejestr polskich adwokatów w Internecie

Naczelna Rada Adwokacka uruchomiła w Internecie Rejestr polskich adwokatów. Spis obejmuje 8560 osób wykonujących zawód, 2089 niewykonujących zawodu oraz 5277 aplikantów.

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich jest dostępny pod adresem: www.RejestrAdwokatow.pl. Umożliwia wyszukiwanie adwokata według siedziby jego kancelarii lub dziedziny prawa, którą się zajmuje. Podane są takżeadresy i kontakty do kancelarii, a także numery legitymacji adwokackich.Rejestr będzie na bieżąco aktualizowany przez okręgowe rady adwokackie.

Od stycznia 2010 roku funkcjonuje e-sąd, czyli rozpatrywanie spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, zaś pół roku później Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych.

Źródło: Naczelna Rada Adwokacka

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie