Biura informacji gospodarczej

Biura informacji gospodarczej pośredniczą w udostępnianiu informacji gospodarczych oraz o nierzetelnych dłużnikach. Biura świadczą usługi na zasadach komercyjnych, ale ich działalność reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nadzór nad biurami sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki

 

Biura w Polsce

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele. Więcej informacji.

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów. Więcej informacji.

 

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz zarządzania należnościami. Więcej informacji.

 

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej jest częścią międzynarodowej Grupy Deltavista. Współpracuje z biurami z Europy Zachodniej. Informacje o nierzetelnych płatnikach ujawnione w KBIG zostaną udostępnione także na zagranicznych rynkach. Usługi świadczone przez KBIG pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji. Więcej informacji.

 

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych powstała z myślą o wspieraniu rynku telekomunikacyjnego oraz bezpieczeństwie transakcji finansowych. Więcej informacji.

 

Inne instytucje

 

Chociaż nie jest, jak wspomniane powyżej, biurem informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej S.A. pełni ważną rolę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Zostało powołane przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Głównym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków oraz SKOK-ów. Więcej informacji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie