Księgi wieczyste on-line

Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet istnieje już od czerwca 2010 roku dzięki funkcjonowaniu powszechnie dostępnej i bezpłatnej Centralnej Bazy Danych. Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej. Treść księgi wieczystej, znajdującej się w Centralnej Bazie Danych, można oglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd. Dotychczas, nie można było jednak uzyskać droga elektroniczną odpisu ani swobodnie wyszukiwać ksiąg.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2012 roku, zmienia istniejący stan rzeczy. Przede wszystkim możliwe będzie elektroniczne złożenie wniosku o odpis, opłacenie za pomocą systemu teleinformatycznego, a następnie wydrukowanie i używanie z taką sama mocą prawną, jak dokument wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Uprawnione podmioty będą również mogły swobodnie przeszukiwać księgi wieczyste wedle wybranego kryterium. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji o nowych formach dostępu do ksiąg wieczystych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie