Rejestr Operatorów Pocztowych

Organem uprawnionym do prowadzenia Rejestru Operatorów Pocztowych jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.) Rejestr Operatorów Pocztowych obejmuje:

  • oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze lub w ewidencji gospodarczej,
  • zakres wykonywanej działalności pocztowej
  • obszar wykonywanej działalności pocztowej
  • w przypadku operatorów wykonujących działalność objętą zezwoleniem - okres ważności zezwolenia
  • informacje o zmianie powyższych danych, jak również o fakcie zaprzestania wykonywania działalności pocztowej

Na stronach UKE znajduje się wzór wniosku o wpis do rejestru, wraz ze szczegółową informacją na temat aktualnego stanu prawnego odnośnie do warunków wykonywania usług pocztowych, w szczególności uzyskiwania uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności pocztowej.

Więcej informacji: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Załatw sprawę związaną z ROP z pomocą biznes.gov.pl

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie