Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii znajdują się informacje na temat:

  • wypełnienia wniosku o wpis do rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • wymaganych dokumentów
  • opłaty skarbowej za dokonanie wpisu
  • zmiany wpisu do rejestru/ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru/ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  • sposobach składania dokumentów i uzyskiwania zaświadczeń o dokonaniu wpisu (zmiany we wpisie)

Aktualizowana co miesiąc ewidencja i rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych jest możliwa do pobrania ze strony Danepubliczne.gov.pl.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie