Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rejestr Zastawów

Za prowadzenie rejestru odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego funkcjonowanie regulują m.in.:

Informacje o zastawach

Wnioski o informację można składać w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (osobiście lub pocztą), lub osobiście w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się przy każdym Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów (tutaj znajdziesz wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów)

Wnioski należy składać na specjalnych formularzach:

  • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów.
  • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów.
  • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów.
  • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Formularze (wraz z instrukcjami wypełniania) dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Przy składaniu formularza o udostępnienie informacji z Rejestru Zastawów należy dokonać opłaty:

  • za wydanie zaświadczenia - 20 zł,
  • za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł,
  • za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł.

Opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opłatę za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji przy Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Wydawane odpisy i zaświadczenia (w formie pisemnej) mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Dostęp do rejestru zastawów jest możliwy także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych. Wymaga to posiadania konta oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dokumenty otrzymywane z Centralnej Informacji drogą elektroniczną są podpisane przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego wystawionego dla osoby występującej w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich wydruk nie ma cech oryginalnego dokumentu papierowego uzyskiwanego w Centralnej Informacji.

Wpis do Rejestru Zastawów

Wpis do rejestru zastawów jest warunkiem powstania zastawu rejestrowego. Postępowanie o wpis prowadzone jest zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wnioski o wpis do rejestru zastawów składa się wyłącznie na urzędowych formularzach. Znajdziesz je (wraz z instrukcjami) tutaj.

Pamiętaj, aby przy opisywaniu przedmiotu zastawu wnioskodawcy skorzystać z Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu.
Więcej na ten temat dowiesz się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na temat zastawu rejestrowego przeczytasz także w artykule na biznes.gov.pl.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie