Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zadaniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest m.in. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jak również badania i oceny stanu środowiska. W ramach działalności GIOŚ prowadzi i udostępnia rejestry, wśród nich m.in.:

  • Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk.

Wejdź do rejestru

  • Rejestr bateryjny

Rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów – rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Obejmuje wprowadzających baterie lub akumulatory oraz zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Wejdź do rejestru

  • Rejestr Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Rejestr  TPO  - baza zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów – przywóz do Polski, wywóz z Polski oraz tranzyt przez terytorium kraju. Rejestr dostępny na stronie GIOŚ.

  • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach. Więcej informacji na temat rejestru.

Załatw sprawę związaną z rejestami GIOŚ z pomocą biznes.gov.pl

Na portalu biznes.gov.pl znajdziesz dokładne opisy załatwiania spraw związanych z wpisem, zmianą informacji i wykreśleniem z rejestrów GIOŚ.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie