Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rejestry prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Poprzez zaplecze badawczo-ekspertyzowe, wykonuje badania i ekspertyzy, prowadzi także działania w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. UDT działa także, jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE.

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi szereg ewidencji i rejestrów, wśród których są m.in.:

 • Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych objętych ustawą zgłoszonych przez eksploatujących pod dozór techniczny, wydanych przez UDT decyzji administracyjnych i protokołów badań technicznych.
 • Rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydanych przez UDT, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 • Rejestry zakładów uprawnionych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania.
 • Rejestr certyfikowanych instalatorów OZE (instalacji odnawialnych źródeł energii), wydanych certyfikatów i ich wtórników.
 • Rejestr uzgodnionych metod i technik prób szczelności oraz uznanych laboratoriów/zakładów do ich wykonywania.
 • Rejestr podwykonawców w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych/ Uznawanie laboratoriów.
 • Rejestr uznanych kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA.
 • Rejestr uzgodnionych programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
 • Rejestr poświadczeń uzyskania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wydanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie badań nieniszczących przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie połączeń spajanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej termoplastycznych tworzyw sztucznych certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.

Dane z rejestrów są publikowane na stronach internetowych Urzędd Dozoru Technicznego, a jesli nie znajdują się na stronie, są udostęniane na wniosek. Pełną listę ewidencji i rejestrów prowadzonych przez UDT znajdziesz tutaj.

Tutaj możesz skontaktować się z Urzędem Dozoru Technicznego drogą elektroniczną. Jeśli szukasz danych oddziałów terenowych UDT skorzystaj z wyszukiwarki instytucji portalu biznes.gov.pl.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie