Zamknij

Działalność na obszarach wiejskich dla nierolników

zaloguj się

Wszystkie programy skierowane na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich są skierowane do rolników płacących składki do KRUS. Natomiast duży potencjał przedsiębiorczy jest ukryty w mieszkańcach obszarów wiejskich nieposiadających statusu rolnika. Jest to wywołane i wzmocnione procesami suburbanizacji, który polega na przenoszeniu się mieszkańców miast na wsie. Z drugiej strony spora część "rdzennych" mieszkańców wsi nie posiada kompetencji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, mimo, że mają kwalifikacje do wykonywania różnych zawodów. Często potrzebują organizatora - przedsiębiorcy, który weźmie na siebie ryzyko prowadzenia działalności pod swoim imieniem i da im zatrudnienie. Dlatego też warto rozważyć zniesienie ograniczeń w dostępie do środków na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla osób nieposiadających statusu rolnika.

Odpowiedź Banku Pomysłów: Na problem ten zwrócił uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Opis korespondencji RPO z MRiRW znajduje się m.in. pod tym linkiem: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4120-premia-dla-mlodych-rolnikow-a-obowiazek-ubezpieczenia-w-krus

Komentarze

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam gospodarstwo rolne , w związku z tym że przez 30 lat byłem zatrudniony w państwowym zakładzie ubezpieczenie odprowadzono do ZUS. Z chwilą utraty pracy przeszedłem na ubezpieczenie KRUS i prowadzę gospodarstwo rolne. Prowadząc obecnie działalność gospodarczą muszę płacić pełne ubezpieczenie do ZUS pomimo że część swojej pracy poświęcam dla prowadzenia gospodarstwa . Aby mieć ubezpieczenie w KRUS muszę udokumentować pięcioletnie ciągłe ubezpieczenie w KRUS. Uważam że jest to bardzo nie sprawiedliwe . Jako rolnik posiadający 14 ha ziemi w pierwszej kolejności powinienem być zwolniony z opłaty w ZUS

Na obszarach wiejskich nie tylko obawa przed założeniem działalności ma znaczenie. Na tych obszarach jest wiele więcej utrudnień. Jednym z nich jest np. słaby zasięg telefonii komórkowej, brak np. LTE. Jak w takich warunkach prowadzić jakikolwiek biznes?

add Dodaj komentarz