Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Likwidacja wydawania dokumentów dostawy przy sprzedaży węgla kamiennego odbiorcom indywidualnym (bez akcyzy)

3

Szanowni Państwo, prowadzę między innymi skład opału i przy sprzedaży każdej ilości węgla opałowego nawet np. 50 kg. muszę wystawiać oprócz paragonu dokument dostawy w dwóch egzemplarzach jeden dla klienta drugi dla firmy. Oprócz tego co miesiąc muszę do Urzędu Celnego wystawiać zestawienie wszystkich wystawionych dokumentów. Na dokumencie dostawy kupujący potwierdza swoim podpisem, że potwierdza odbiór węgla i przeznaczenie dla celów gospodarstwa domowego. Powyższe jest poważnym utrudnieniem dla firmy z uwagi na niepotrzebną biurokrację. Przecież odbiorca indywidualny kupuje węgiel tylko dla celów gospodarstwa domowego. Proszę o wycofanie tej niepotrzebne biurokracji i powrotu do stanu z przed konieczności wystawiania dokumentów dostawy. Z poważaniem, Andrzej Orłowski Dane firmy na stronie www.orlowski.biz.pl