Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

VAT-R

29.03.2018 22:08 Pomysł został wdrożony.
2

Skoro w CEiDG przedsiębiorca złożył informację o zmianie właściwego Naczelnika Skarbowego to jaki jest sens składania aktualizacji danych na VAT-R z informacją do nowego Naczelnika Urzędu skoro ten otrzymuje informacje o zmianie treści wpisu. W poprzednim stanie prawnym mogło to mieć sens gdy właściwość określało się w VAT na podstawie miejsca prowadzenia działalności obecnie jest nim miejsce zamieszkania albo siedziba przedsiębiorstwa (art 17 Ordynacji podatkowej w brzmieniu od 1 stycznia 2016 roku)

załącznikime do CEIDG może być vat-R