Zmiany w zasadach dotyczących wykreślania przedsiębiorców z rejestrów działalności regulowanej!

Od 19 maja br. organy prowadzące rejestry działalności regulowanej powinny samodzielnie wykreślać z tych rejestrów firmy, które wcześniej zostały wykreślone z CEIDG. Więcej informacji

PSC Back Office update data / manage procedures PSC Back Office
e-Government Manage Online Applications and Cases e-Government
Help Virtual Advisor/ Phone / Chat Help
Authorities Authorities
Procedures – how to... Procedures – how to...
Guides for Entrepreneurs Guides for Entrepreneurs
PSC Academy Videos / Guides / e-learning PSC Academy
Verify e-Signature Verify e-Signature
PKD Business Codes List PKD Business Codes List
News From Regions News From Regions