Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych (CRZS)

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem nieruchomości. Funcjonowanie rejestru reguluje Ordynacja podatkowa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Jak uzyskać wypis z rejestru?

W celu uzyskania wypisu z CRZS należy złożyć wniosek zawierający dane ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, będących przedmiotem zainteresowania, dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego i dane wnioskodawcy. W przypadku rzeczy ruchomych, muszą one posiadać jednoznaczny identyfikator w postaci nr fabrycznego lub seryjnego. Jeżeli wypis ma dotyczyć samochodu należy podać również markę, numer rejestracyjny i numer podwozia samochodu.

Wnioski o wydanie wypisu z CRZS wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty można składać:

  • listownie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  • faksem pod nr: (22) 694-54-88,
  • e-mail: crzs@mofnet.gov.pl
  • osobiście w budynku Ministerstwa Finansów (biuro podawcze).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami: (22) 694-58-41, (22) 694-57-59, (22) 694-59-55 lub pisząc pod adres: crzs@mofnet.gov.pl

Wzór wniosku w wypis z rejestru

Opłaty

Opłata za wypis z CRZS wynosi 50 zł. Opłatę należy dokonać przelewem na konto:

Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Księgowości, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, numer rachunku: NBP O/W-wa 10101010100038252231000000

Uwaga! Przed dokonaniem opłaty upewnij się, że numer konta jest aktualny. Wejdź na stronę Ministerstwa Finansów albo skontaktuj się telefeonicznie.

Share Print