Rejestry prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W gestii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pozostaje prowadzenie rejestrów m.in. z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego i majątkowego.

Lista rejestrów i ewidencji dostępnych na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Źródło, więcej informacji: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Share Print