Rejestr Zastawów

Za prowadzenie rejestru odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego funkcjonowanie regulują m.in.:

Informacje o zastawach

Wnioski o informację można składać w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (zobacz kontakt) (osobiście lub pocztą), lub osobiście w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się przy każdym Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów (tutaj znajdziesz wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów).

Wnioski należy składać na formularzach.

Przy składaniu formularza o udostępnienie informacji z Rejestru Zastawów należy dokonać opłaty (zobacz więcej)

Opłatę za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji przy Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Wydawane odpisy i zaświadczenia (w formie pisemnej) mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Dostęp do rejestru zastawów jest możliwy także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych. Wymaga to posiadania konta oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Dokumenty otrzymywane z Centralnej Informacji drogą elektroniczną są podpisane przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego wystawionego dla osoby występującej w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich wydruk nie ma cech oryginalnego dokumentu papierowego uzyskiwanego w Centralnej Informacji.

Wpis do Rejestru Zastawów

Postępowanie o wpis prowadzone jest zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wnioski o wpis do rejestru zastawów składa się wyłącznie na urzędowych formularzach. Znajdziesz je (wraz z instrukcjami) tutaj.

Share Print