Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zadaniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest m.in. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jak również badania i oceny stanu środowiska. W ramach działalności GIOŚ prowadzi i udostępnia rejestry, wśród nich m.in.:

  • Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk.

Wejdź do rejestru

  • Rejestr bateryjny

Rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów – rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Obejmuje wprowadzających baterie lub akumulatory oraz zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Wejdź do rejestru

  • Rejestr Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Rejestr  TPO  - baza zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów – przywóz do Polski, wywóz z Polski oraz tranzyt przez terytorium kraju. Rejestr dostępny na stronie GIOŚ.

  • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach. Więcej informacji na temat rejestru.

Załatw sprawę związaną z rejestami GIOŚ z pomocą biznes.gov.pl

Na portalu biznes.gov.pl znajdziesz dokładne opisy załatwiania spraw związanych z wpisem, zmianą informacji i wykreśleniem z rejestrów GIOŚ.

Dodatkowe informacje

Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się odpadami, pamiętaj o odpowiednich zezwoleniach. Do prowadzenia tego typu działalności potrzebna będzie m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Share Print