Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Rejestry Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Prowadzenie nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi oraz właściwych rejestrów reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. Rejestry prowadzone są przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne.

 

Najważniejsze rejestry to prowadzone przez PIF to:

Działaj w branży farmaceutycznej z pomocą biznes.gov.pl

W Puncie kontaktowym biznes.gov.pl uzyskasz porady m.in. na temat procedur uzyskania zezwoleń na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego.

Dowiedz się, jak załatwić sprawy związane z:

Jeśli chciałbyś otworzyć aptekę zajrzyj do poradnika biznes.gov.pl

Share Print