Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zakres rejestru dotyczy: dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych. Podstawa prawna prowadzenia rejestru: art. 13 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

Na stronie UKE znajduje się wyszukiwarka przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z zadeklarowanymi we wniosku do Prezesa UKE rodzajami i obszarem prowadzonej działalności.

Po wybraniu przedsiębiorcy z listy zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat uprawnień przedsiębiorcy co do zakresu prowadzonej działalności telekomunikacyjnej i obszaru, na jakim może ją prowadzić.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Share Print