Rejestry prowadzone przez UOKiK

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się rejestry produktów i wyrobów, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Dostępna jest także lista niedozwolonych klauzul stosowanych w umowach.

Rejestr klauzul niedozwolonych gromadzi postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rejestr produktów niebezpiecznychRejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami oraz Rejestr produktów niespełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa  można przeglądać za pomocą wyszukiwarki według zadanych kryteriów: daty wprowadzenia do bazy, nazwy produktu lub jego numeru identyfikacyjnego w bazie. Możliwe jest także przegladanie wszystkich rekordów w obrębie danego rejestru.

Wpisy w rejestrach zawierają m.in. nazwę produktu, podstawowe informacje na jego temat, zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt, określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu, i inne informacje, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu. Wpisy dotyczące części produktów w Rejestrze produktów niebezpiecznych opatrzone są zdjęciami.

Źródło, więcej informacji: UOKiK

Share Print