Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj numer REGON dla podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz założyć np. wspólnotę mieszkaniową, fundusz lub uczelnię? Mimo że twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO, to uzyskaj dla niej numer identyfikacyjny REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

  • at the office
  • by post
  • electronically
Handle online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

What you should know and who can benefit from the service

Dla niektórych działalności nie musisz mieć wpisu do rejestrów przedsiębiorców: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Mimo to uzyskaj wpis do rejestru REGON. Numer REGON jest ci potrzebny, gdy:

  • działasz jako osoba prawna (np. szkoła wyższa) lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa);
  • nie prowadzisz działalności jako przedsiębiorca (np. masz indywidualne gospodarstwo rolne).

Pamiętaj, że możesz też uzyskać numer REGON dla jednostki lokalnej (np. filii, oddziału).

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, przejdź do usługi Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej.

When should you handle the matter

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

Where you can handle the matter

The service can be handled at:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
If you are not an entrepreneur, provide miejsce zamieszkania.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP  jeśli jesteś osoba prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają założenie działalności (np. akt założycielski uczelni).

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

  1. Dostaniesz numer identyfikacyjny REGON

Urząd wpisze ciebie do rejestru i nada ci numer REGON. Potwierdzeniem wpisu jest zamieszczenie informacji o twojej działalności na stronie internetowej GUS.

Możesz wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

How much will you pay

The service is free of charge

How long will you wait

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

It is good to know

Informuj urząd o zmianach

Pamiętaj, żeby powiadamiać urząd o zmianach dotyczących wpisu. To jest twój obowiązek. Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się nowych okoliczności. Skorzystaj z tych samych formularzy, które służą do uzyskania wpisu do rejestru REGON.

Was this page useful?