Information and services website for entrepreneurs

Zaktualizuj w rejestrze REGON dane podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz zmienić dane np. twojej uczelni lub wspólnoty mieszkaniowej? Pamiętaj, żeby zgłosić to w urzędzie statystycznym. Jest to twój obowiązek, jeśli twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO. W ten sposób uaktualnisz swoje dane dotyczące wpisu w rejestrze REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

  • at the office
  • by post
  • electronically
Handle online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

What you should know and who can benefit from the service

Twoim obowiązkiem jest informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu po tym, jak uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS.

Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Pamiętaj, żeby uaktualniać też dane dotyczące twojego numeru dla jednostki lokalnej (np. filii, oddziału).

Jeśli chcesz zmienić w rejestrze dane dotyczące spółki cywilnej, przejdź do usługi Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

When should you handle the matter

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

Where you can handle the matter

The service can be handled at:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
If you are not an entrepreneur, provide miejsce zamieszkania.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o zmianę danych we wpisie do rejestru REGON

Documents

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o zmianę danych złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zmianę danych o twojej działalności.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

  1. Dostaniesz potwierdzenie o zmianie danych w rejestrze REGON

Potwierdzenie zmiany danych pojawi się, kiedy GUS uaktualni wpis w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej.

Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

How much will you pay

The service is free of charge

How long will you wait

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Potwierdzenie dostaniesz, gdy nowe dane pojawią się na stronie internetowej GUS.

Was this page useful?