Information and services website for entrepreneurs

Zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Delegujesz pracowników do pracy na terytorium Polski? Musisz powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o zmianach dotyczących, m.in. danych firmy czy osoby wyznaczonej do kontaktów z PIP. Zobacz, jakie zmiany wymagają powiadomienia PIP i jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Jako zagraniczny pracodawca, delegujący do pracy na terytorium Polski swoich pracowników masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie:

 • nazwy,
 • siedziby (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numeru identyfikacji podatkowej NIP albo numeru identyfikacyjnego uzyskanego w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych,
 • danych osoby wskazanej do kontaktów z PIP (lub danych osoby działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej), obejmujących jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • miejsca przechowywania dokumentów delegowanych pracowników.

Jeżeli pracownik został skierowany do pracy przez agencję pracy tymczasowej, to masz również obowiązek poinformować o zmianie danych pracodawcy użytkownika (chodzi o pracodawcę, do którego agencja pracy tymczasowej kieruje pracownika do wykonywania pracy tymczasowej i który wyznacza temu pracownikowi zadania oraz kontroluje ich wykonanie).

When you should complete this procedure

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Where you can complete this procedure

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30, 02-315 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika

Najprostszym sposobem jest złożenie zawiadomienia o zmianie oświadczenia elektronicznie: wybierz przycisk Załatw online. Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularza zawiadomienia. Wystarczy, że wypełnisz zawiadomienie o zmianie oświadczenia na komputerze i potwierdzisz je podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Nie wysyłaj zawiadomienia o zmianie oświadczenia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Zawiadomienie o zmianie oświadczenia możesz też:

 • wysłać pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru - ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia zawiadomienia.
 • złożyć osobiście - w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Nie czekaj na żadne pismo z urzędu o przyjęciu zawiadomienia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Zawiadomienie o zmianie danych wypełnij w języku polskim lub w języku angielskim w postaci papierowej albo elektronicznej.

Time limit

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Kary

Jeżeli nie zawiadomisz Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 7 dni roboczych o zmianie informacji zawartych w oświadczeniu, to grozi ci kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Was this page useful?