Information and services website for entrepreneurs

Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Chcesz wykreślić przedstawicielstwo z rejestru? Możesz to zrobić składając odpowiedni wniosek. Sprawdź poniżej szczegóły.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post

What you should know and who can use this service

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo może złożyć wniosek o jego wykreślenie do ministra właściwego do spraw rozwoju przed upływem 2 letniego okresu obowiązywania wpisu w rejestrze.

When you should complete this procedure

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wpis przedstawicielstwa obowiązuje przez 2 lat od dnia wpisu. Jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, nie złożysz wniosku o przedłużenie wpisu w rejestrze na kolejne 2 lata, to wpis danego przedstawicielstwa w rejestrze straci swoją ważność.

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Grażyna Misterska tel.: (22) 411 94 58, Justyna Filipczuk tel.: (22) 411 94 44, Dariusz Domżalski tel.: (22) 411 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

  1. Wniosek o wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał

Time limit

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wpis przedstawicielstwa obowiązuje przez 2 lat od dnia wpisu. Jeżeli w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, nie złożysz wniosku o przedłużenie wpisu w rejestrze na kolejne 2 lata, to wpis danego przedstawicielstwa w rejestrze straci swoją ważność.

  1. Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru

Wykreślenie przedstawicielstwa z rejestru przedstawicielstw następuje na podstawie decyzji o wykreśleniu w trybie uproszczonym.

Milczące załatwienie sprawy

Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia wniosku nie dostaniesz decyzji negatywnej to oznacza, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoznał pozytywnie twój wniosek i wykreślił przedstawicielstwo z rejestru (milczące załatwienie sprawy).

Jeśli potrzebujesz, możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu twojej sprawy (wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru). Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju.

Documents

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Jeżeli w ciągu miesiąca od złożenia wniosku nie dostaniesz decyzji negatywnej to oznacza, że minister właściwy do spraw rozwoju rozpoznał pozytywnie twój wniosek i wykreślił przedstawicielstwo z rejestru.

How can you appeal

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Was this page useful?