Information and services website for entrepreneurs

Wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną

Czy chcesz zlikwidować spółkę cywilną? Jeśli tak, to wykreśl ją z rejestru REGON. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jeśli chcesz z rejestru REGON wykreślić spółkę cywilną, to złóż wniosek RG-OP. Pamiętaj, że pod wnioskiem podpisują się wszyscy wspólnicy. Wynika to z tego, że spółka cywilna opiera się na jednomyślnej umowie wspólników. Podpisy wszystkich wspólników na wniosku RG-OP są oświadczeniem ich woli o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia firmy.

Zamiast ciebie i wspólników wniosek może podpisać pełnomocnik, jeśli ma upoważnienie od wszystkich partnerów spółki cywilnej. Gdy na wniosku jest podpis jednego z partnerów spółki, pełnomocnik podpisuje się w imieniu reszty wspólników.

When you should complete this procedure

Masz na to 7 dni od daty uchwały o rozwiązaniu spółki.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON

Wypełnij wniosek (na formularzu RG-OP) i podpisz go ze wszystkimi wspólnikami. Wniosek może podpisać też pełnomocnik. Do wniosku dołącz kopię uchwały o rozwiązaniu spółki przez wszystkich wspólników.

Wniosek złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. 

Documents

We wniosku napisz koniecznie datę zakończenia działalności firmy, którą podajesz w uchwale. Pamiętaj, że wniosek wypełniasz drukowanymi literami.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Masz na to 7 dni od daty uchwały o rozwiązaniu spółki.

  1. Dostaniesz informację o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON

Wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON potwierdzisz, gdy GUS opublikuje informację w wyszukiwarce na swojej stronie internetowej. Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON.

Zgłoś pisemną prośbę do urzędu statystycznego, jeśli chcesz zaświadczenie o wykreśleniu spółki z rejestru REGON. Urząd zrobi to w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie jest bezpłatne. Możesz o nie wystąpić w dowolnym terminie. Pobierz przykładowy wzór wniosku.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Urząd wykreśli informacje o twojej spółce cywilnej po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Was this page useful?