Information and services website for entrepreneurs

Application for the resumption of proceedings

The authority has suspended your proceedings. Would you like it to start again? See below how you can do this.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

When your proceedings have been suspended - you can take advantage of the suspended proceedings service - and restore the continuity of the case.

You can submit an application even if you were not involved in the previous proceedings.

Submit an application when:

 • the proceedings concern your legal interest or duties, i.e. you are a party to the proceedings, and
 • there is no longer any reason for suspending the proceedings.

You can request that your case be dealt with again if one or more of the following situations arise:

1. You have received a decision on the preliminary issue (a decision of another authority concerning your case).
2.The court or parties have appointed new legal representatives in place of those who have lost legal capacity or died in the course of the proceedings.
3. The court has appointed legal representatives for parties who have become incapacitated in the course of the proceedings.
4. You managed to identify the legal successor of the deceased during the proceedings. You can confirm this with an appropriate document:

 • judicial confirmation of the acquisition of the succession, or
 • notarial certificate of inheritance.

5. The court appointed a guardian of the court because one of the parties died during the proceedings and no legal successors were identified.

If you are looking for information on how to suspend proceedings, use the Suspension of Proceedings service.

When you should complete this procedure

You have 3 years to apply. The time limit starts from the date of suspension of proceedings.

If you do not do so, the authority will discontinue the proceedings.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • District Medical and Veterinary Chamber
 • District Offices
 • Marshal Offices
 • city/town or commune (gmina) offices
 • Voivodship Labour Offices
 • Voivodship Offices
 • Voivodship Police Headquarters
 • Education Offices
 • Inland Waterway Offices
 • Voivodship Pharmaceutical Inspectorates
 • Voivodship Inspectorates of Agricultural and Food Quality
 • Voivodship Inspectorates of Plant Health and Seed Inspection
 • District Chamber of Nurses and Midwives
 • District Pharmaceutical Chambers
 • Voivodship Inspectorates of Building Control
 • District Inspectorates of Building Control
 • District Sanitary-Epidemiological Stations
 • District Sea Fisheries Inspectorates
 • cities with poviat status
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

The authority competent for processing the application is the authority which issued the decision on the stay of proceeding.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Submit an application

The authority that has suspended the proceedings will accept your application. Write in your application why the suspended proceedings can be carried out again.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać:

 • informację, które postępowanie ma być znów prowadzone,
 • informację kto składa wniosek, aby organ mógł ustalić, czy jesteś stroną postępowania,
 • adres osoby składającej wniosek,

Adres, który podajesz we wniosku, powinien być adresem siedziby. Dzięki temu organ administracji ustali, czy jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania w sprawie, której dotyczy wniosek. Możesz również podać adres do korespondencji.

Dzięki temu organ będzie mógł się z tobą kontaktować, np. przesyłać tobie dokumenty. Dlatego tak ważne jest, abyś podał adres, pod którym aktualnie się znajdujesz.

 • uzasadnienie, które umożliwi organowi prowadzącemu postępowanie ocenę, czy postępowania może być znów prowadzone,
 • twój podpis:
 • jeśli nie umiesz lub nie możesz złożyć podpisu, zrobi to za ciebie osoba przez ciebie upoważniona, w takim wypadku dołącz również dokumenty pełnomocnictwa,
 • jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej – podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnij w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • wniosek składany przez osobę prawną musi być podpisane przez podmioty uprawnione do jej reprezentowania – uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • jeśli składałeś wniosek do protokołu musi go podpisać również osoba sporządzająca protokół,
 • adres elektroniczny - jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej,
 • inne wymagania, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają.

Time limit

You have 3 years to apply. The time limit starts from the date of suspension of proceedings.

If you do not do so, the authority will discontinue the proceedings.

 1. The authority will check your application

If the authority notices deficiencies, it will ask you to make up for them. You will have at least 7 days to make up for the deficiencies. Remember that if you do not complete them, your application will not be considered any further.

The authority will check:

 • the circumstances you specified in your application,
 • whether you have submitted an application within 3 years of the suspension of the proceedings,
 • whether you can file such an application, i.e. whether you are a party to the proceedings.

 1. You will receive a decision

The authority will inform you whether or not to resume suspended proceedings.

If you are not the only party to the proceedings, the authority will also notify the other parties of its decision.

Documents

 1. You will receive a decision

The authority will inform you whether or not to resume suspended proceedings.

If you are not the only party to the proceedings, the authority will also notify the other parties of its decision.

Documents

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

You can complain about a decision to refuse to resume the suspended proceedings. You have 7 days to do this.

However, you cannot make a complaint when the authority resumes proceedings. You can appeal only after the authority has completed the proceedings. Then you can appeal against the decision. You have 14 days to do so.

Was this page useful?