Information and services website for entrepreneurs

Application for discontinuance of proceeding

If for any reason you are no longer interested in continuing the proceedings and obtaining a substantive decision - you can demand discontinuance of the proceedings. This allows you to withdraw from the proceeding. See below how you can do this.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

You can discontinue the proceeding that started at your request.
You can also request that proceedings initiated ex officio be discontinued, but only if the office needs your permission to proceed.

The authority shall discontinue the proceedings when

 • the proceedings have started at your request,
 • the other parties to the proceedings do not object to this,
 • it does not jeopardise the public interest.

By submitting an application, you waive receiving a decision in which the authority would resolve the matter concerning your legal interest or obligation. This does not mean that this legal interest or obligation ceases to exist. If you are not interested in obtaining a decision now, it does not stop you from obtaining it in the future.

Discontinuance of the proceedings at second instance

You can also apply for discontinuance of the proceedings if your case is pending at the second instance. In such an extraordinary (cancellation) proceeding, you may demand the appeal to be withdrawn or the entire proceedings (in the first and second instance) be discontinued.

When you should complete this procedure

You may submit your application at any time during the administrative proceedings - from its initiation until the final decision.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • District Medical and Veterinary Chamber
 • District Offices
 • Marshal Offices
 • city/town or commune (gmina) offices
 • Voivodship Labour Offices
 • Voivodship Offices
 • Voivodship Police Headquarters
 • Education Offices
 • Inland Waterway Offices
 • Voivodship Pharmaceutical Inspectorates
 • Voivodship Inspectorates of Agricultural and Food Quality
 • Voivodship Inspectorates of Plant Health and Seed Inspection
 • District Chamber of Nurses and Midwives
 • District Pharmaceutical Chambers
 • Voivodship Inspectorates of Building Control
 • District Inspectorates of Building Control
 • District Sanitary-Epidemiological Stations
 • District Sea Fisheries Inspectorates
 • cities with poviat status
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Urząd Miar
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Główna Policji
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Polski Klub Wyścigów Konnych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"
 • Komisja Nadzoru Audytowego
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Application is submitted to authority which conducts the proceeding in a given administrative case.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Submit an application for discontinuance of proceeding

Submit your application to the authority that is conducting your proceedings.

You do not have to give reasons for your request or state the reason why you are no longer interested in obtaining a substantive decision. Simply write in the application that you do not want your case to continue. However, if you decide to substantiate your request for discontinuance, you can rely on any circumstance that has made you file it.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać:

 • informację, która procedura ma zostać umorzona,
 • informację kto składa wniosek, aby organ mógł ustalić, czy jesteś stroną postępowania,
 • adres osoby składającej wniosek,

Adres, który podajesz we wniosku, powinien być adresem siedziby. Dzięki temu organ administracji ustali, czy jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania w sprawie, której dotyczy wniosek. Możesz również podać adres do korespondencji.

Dzięki temu organ będzie mógł się z tobą kontaktować, np. przesyłać tobie dokumenty. Dlatego tak ważne jest, abyś podał adres, pod którym aktualnie się znajdujesz.

 • uzasadnienie, które umożliwi organowi prowadzącemu postępowanie ocenę, czy ewentualne umorzenie postępowania będzie zgodne z interesem społecznym,
 • twój podpis:
 • jeśli nie umiesz lub nie możesz złożyć podpisu, zrobi to za ciebie osoba przez ciebie upoważniona, w takim wypadku dołącz również dokumenty pełnomocnictwa,
 • jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej – podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnij w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • wniosek składany przez osobę prawną musi być podpisane przez podmioty uprawnione do jej reprezentowania – uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • jeśli składałeś wniosek do protokołu musi go podpisać również osoba sporządzająca protokół,
 • adres elektroniczny - jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej,
 • inne wymagania, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają

Time limit

You may submit your application at any time during the administrative proceedings - from its initiation until the final decision.

 1. The authority will check your application

If the authority identifies deficiencies, it will ask you to remedy them within at least 7 days. Remember that if you do not complete them, your application will not be considered further.

If you are not the only party to the proceedings, the authority is obliged to notify the other parties that you have submitted an application. Each party shall have the right to object.

 1. You will obtain a decision

If your request has been acknowledged by the authority, it terminates the proceedings by way of a decision to discontinue the proceedings.

If the authority has not complied with your requests, the authority shall continue the proceeding by administrative decision. Then you will not receive an administrative decision refusing to discontinue the proceeding. You can only appeal if the authority has decided on your case and issued a decision.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
 1. You will obtain a decision

If your request has been acknowledged by the authority, it terminates the proceedings by way of a decision to discontinue the proceedings.

If the authority has not complied with your requests, the authority shall continue the proceeding by administrative decision. Then you will not receive an administrative decision refusing to discontinue the proceeding. You can only appeal if the authority has decided on your case and issued a decision.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

If the authority has not complied with the request to discontinue the proceeding, you can appeal only after the authority has resolved your case and issued a final decision.

If the proceedings have been discontinued, and you would like the authority to continue conducting the proceedings, you can appeal against the decision to discontinue the proceedings. Submit an appeal to a higher-level body, unless the law provides for another appeal body. If the decision - issued in the first instance by a minister or local government appeals board - you cannot appeal, but you can apply to this body to have the case reconsidered.

The appeal does not require any detailed reasoning. Simply write that you are not satisfied with the decision. Specific provisions may lay down other requirements as to the content of the appeal.

You have 14 days to appeal against the decision.

Specific provisions may provide for other time-limits for appeal.

You may also waive the right to appeal to the issuing body. Then, on the date of service to the authority of the statement of waiver of the right to appeal by the last party to the proceedings, the decision becomes final and binding.

Was this page useful?