Information and services website for entrepreneurs

Zwrot opłaty skarbowej

Wniosłeś za wysoką opłatę wskarbową albo mimo jej zapłacenia urząd nie załatwił twojej sprawy, np. nie wydał ci zaświadczenia lub zezwolenia? W takich przypadkach możesz ubiegać się o jej zwrot. Dowiedz się poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

What you should know and who can use this service

Zwrot opłaty skarbowej

O zwrot opłaty skarbowej możesz starać się, gdy:

 • mimo zapłacenia opłaty, urząd nie dokonał jakiejś czynności
 • mimo zapłacenia opłaty nie otrzymałeś zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Musisz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Nadpłata opłaty skarbowej

O zwrot opłaty skarbowej możesz również wystąpić, jeżeli:

 • dokonałeś opłaty na rachunek niewłaściwego urzędu
 • opłatę skarbową wniosłeś w złej wysokości
 • nienależnie zapłaciłeś opłatę skarbową.

Musisz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

O zwrot opłaty skarbowej zwróć się do tego urzędu, na konto którego wpłaciłeś pieniądze.

To find out where to complete service enter any location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek możesz złożyć do urzędu na konto, którego dokonałeś opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jeśli wnioskujesz o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, do wniosku dołącz dokument potwierdzający jego udzielenie oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za nie.

Documents

Time limit

Wniosek złóż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś opłatę.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci decyzję określajacą wysokość zwrotu opłaty skarbowej albo stwierdzającą nadpłatę

Jeżeli urząd uzna zasadność twojego wniosku o zwrot lub nadpłatę opłaty skarbowej, wyda decyzję określającą wysokość zwrotu.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Documents

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, odwołaj się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia, w którym ją otrzymałeś. W odwołaniu musisz wskazać zarzuty przeciw decyzji, podać co ci się w niej nie podoba oraz wskazać dowody.

Good to know

Jeżeli opłatę wniosłeś razem z innymi osobami lub firmami, decyzję o zwrocie otrzymają wszyscy, ale pieniądze – tylko osoba lub firma wskazana w decyzji.

Zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jeśli wnioskujesz o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, do wniosku dołącz dokument potwierdzający jego udzielenie oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za nie.

Was this page useful?