Information and services website for entrepreneurs

Przewodnik górski – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako przewodnik górski? Nie wiesz, jakie dokumenty złożyć i kto ma rozpatrzyć twój wniosek? Aby pracować w tym zawodzie za granicą, potrzebujesz europejskiej legitymacji zawodowej (ELZ). Jest to elektroniczna procedura, z której możesz skorzystać, aby twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym kraju. Legitymację uzyskasz łatwo i bez zbędnych formalności, a wszystko załatwisz przez internet. Poza tym dokumenty wypełniasz po polsku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

 • electronically
Handle online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – załóż je i wypełnij wniosek.

Wniosek możesz wypełnić w języku polskim – w prawym górnym rogu ekranu pojawia się pole wyboru języka.

What you should know and who can benefit from the service

Europejska legitymacja zawodowa potwierdza, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy chcesz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja dowodzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo (okazjonalnie) świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych. Ponadto jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać, lub na terenie określonego regionu tego kraju.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i pracować na stałe

Jeśli masz kwalifikacje spoza Unii Europejskiej, złóż wniosek o europejską legitymację zawodową, gdy:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

When should you handle the matter

At any time

Where you can handle the matter

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Aby złożyć wniosek, załóż konto w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login). Potem uzupełnij swój profil wymaganymi informacjami (m.in. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe). Dopiero wtedy wyświetli ci się formularz wniosku. Podaj następnie nazwę zawodu, który chcesz wykonywać, państwo członkowskie, w którym chcesz pracować oraz cel twojej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług.

Pamiętaj, że we wniosku w części „Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji” na stronie 2, w rubryce „Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej”, koniecznie wpisz numer polisy. Brak tej informacji powoduje, że system IMI (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym Komisji Europejskiej) blokuje dalszą procedurę potwierdzenia prawidłowości i kompletności twojego wniosku.

Wypełnij formularz, potem załącz zeskanowane kopie wymaganych dokumentów i prześlij wszystko do Ministerstwa Rozwoju.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (z reguły są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji).

Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej, w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Dostaniesz e-mailem potwierdzenie, że twój wniosek dotarł do ministerstwa.

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny oraz potwierdzi, że twoje dokumenty są autentyczne i ważne.

Ministerstwo może wezwać cię do uzupełnienia dokumentów, przedłożenia ich tłumaczenia (zwykłego lub przysięgłego) na język kraju, w którym zamierzasz świadczyć usługi. A jeśli urzędnik nie będzie w stanie sprawdzić autentyczności twoich dokumentów, to poprosi cię o dostarczenie ich uwierzytelnionych kopii.

W odpowiedzi mogą też znaleźć się informacje o ewentualnych opłatach za rozpatrzenie twojego wniosku. Dostaniesz też informację o wysokości opłaty oraz na jakie konto powinna zostać ona przekazana.

Pamiętaj, że jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uzupełnisz dokumentów, to wniosek zostanie automatycznie zamknięty w systemie IMI.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

Informację otrzymasz w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi twoje dokumenty, po czym zatwierdzi w systemie IMI wniosek o wydanie ELZ, albo przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz pracować jako przewodnik górski. Informacje te znajdziesz w systemie IMI. 

Jeśli złożysz komplet dokumentów, to twoja sprawa będzie rozpatrzona w jeden z następujących sposobów:

1. wniosek o wydanie ELZ zatwierdzi ministerstwo, gdy:

 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE (mobilność tymczasowa) - a kraj, na terenie którego zamierzasz świadczyć usługi przewodnika górskiego, nie zaznaczył w bazie zawodów regulowanych, że stosuje wstępne sprawdzenie kwalifikacji zawodowych.

Pamiętaj, że Polska pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku.

2. wniosek o wydanie ELZ ministerstwo przekaże do kraju przyjmującego, który zatwierdzi twój wniosek. Będzie tak gdy:

 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i wykonywać tam swój zawód na stałe (stałe prowadzenie działalności zawodowej). Wtedy ministerstwo potwierdza kompletność, autentyczność i ważność twoich dokumentów, a następnie  przekaże w systemie IMI twój wniosek do tego kraju. W takim przypadku urząd danego kraju może żądać od ciebie wstępnego sprawdzenia twoich kwalifikacji, m.in. poprzez przystąpienie do testu umiejętności lub stażu adaptacyjnego;
 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE (mobilność tymczasowa), który zaznaczył w bazie zawodów regulowanych, że stosuje wstępne sprawdzenie kwalifikacji zawodowych – ministerstwo potwierdza kompletność, autentyczność i ważność twoich dokumentów. Następnie przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz świadczyć tę usługę.  Jednak państwo przyjmujące może wstępnie sprawdzić twoje kwalifikacje, w tym poprosić cię o przystąpienie do testu umiejętności.

W tej sytuacji Polska nie pobiera opłaty. Ewentualna opłata pobierana jest przez państwo przyjmujące.

Pamiętaj, że jeśli władze kraju przyjmującego uznają, że twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w tym kraju, urząd poprosi cię o przedstawienie uzupełniających dokumentów, a także o przystąpienie do testu umiejętności lub stażu adaptacyjnego. Test lub staż służą wyrównaniu twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub uczestniczenie w teście umiejętności należy wnieść opłatę. Dopiero gdy uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz europejską legitymację zawodową.

Zaloguj się do swojego konta, aby na bieżąco sprawdzać, na jakim etapie załatwiania jest twój wniosek.

Documents

Time limit

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz pracować czasowo, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i zatwierdzi wniosek o wydanie ELZ albo prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

1. Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz przez swoje konto pobrać zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).

2. Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online będziesz mógł samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

3. Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię jak możesz się odwołać.

4. Jeżeli twoje wykształcenie, szkolenia i doświadczenie zawodowe nie odpowiadają standardom w kraju przyjmującym, reprezentująca go instytucja może poprosić cię o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym, jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, dostaniesz legitymację.

Documents

You will receive a document as:
Dokument elektroniczny
Additional information

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

How much will you pay

Ministerstwo Rozwoju nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju.

Ministerstwo nie pobierze opłaty także w przypadku, gdy chcesz tylko przez pewien czas pracować w innym kraju unijnym i wybrałeś kraj, który zaznaczył w bazie zawodów regulowanych, że stosuje wstępne sprawdzenie kwalifikacji zawodowych. A jeśli wybrany przez ciebie kraj nie sprawdza wstępnie kwalifikacji, to ministerstwo pobierze od ciebie opłatę – 78 zł.

Poniżej znajdziesz przykładowe opłaty w wybranych krajach:

Austria:

- jeśli wyjeżdżasz na stałe:

 • Tyrol (10 euro - 200 euro)
 • Dolna Austria (ok. 9 euro - 110 euro)
 • Styria (10 euro - 250 euro)
 • Vorarlberg (14 euro - 250 euro)
 • Górna Austria (ok. 48 euro - ok. 205 euro)
 • Karyntia (299 euro)
 • Salzburg (136 euro - 300 euro)

- jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi:

 • Tyrol (0 euro)
 • Dolna Austria (0 euro)
 • Vorarlberg (14 euro - 250 euro)
 • Styria (0 euro)
 • Górna Austria (0 euro)
 • Karyntia (28 euro)

Niemcy:

 • 200 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 200 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Czechy:

 • 1000 koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Słowenia:

 • 150 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Włochy:

 • 0 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 16 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Francja, Słowacja, Szwecja, Rumunia:

 • 0 euro/koron/lei - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 euro/koron/lei - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

How long will you wait

Legitymację dostaniesz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy po tym, jak złożysz komplet dokumentów.

How can you appeal

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż do Ministerstwa Rozwoju.

It is good to know

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać złożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE. Twoja dokumentacja będzie już zapisana w systemie, więc nie potrzebujesz ponownie załadowywać wszystkich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy składaniu kolejnych wniosków.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podajesz przy składaniu wniosku.

Jeśli dostaniesz już legitymację, to potem w systemie IMI możesz wystąpić do urzędu, aby:

 • aktualizować, uzupełniać lub poprawiać twoje dane w systemie IMI
 • zablokować legitymację
 • usunąć twoją dokumentację z systemu IMI

Was this page useful?