Information and services website for entrepreneurs

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami? Nie wiesz, jakie dokumenty złożyć i kto ma rozpatrzyć twój wniosek? Aby pracować w tym zawodzie za granicą - jeśli jest on w danym kraju regulowany - potrzebujesz europejskiej legitymacji zawodowej. Nie jest to tradycyjny dokument papierowy, ale ma postać elektroniczną. Legitymację uzyskasz łatwo i bez zbędnych formalności, a wszystko załatwisz przez internet. Poza tym dokumenty wypełniasz po polsku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

 • electronically
Handle online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – złóż je i wypełnij wniosek.

What you should know and who can benefit from the service

Europejska legitymacja zawodowa potwierdza, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy chcesz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja dowodzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo (okazjonalnie) świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Ponadto jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i pracować na stałe

Jeśli masz kwalifikacje z kraju spoza Unii Europejskiej, złóż wniosek o europejską legitymację zawodową, gdy:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

When should you handle the matter

At any time

Where you can handle the matter

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Wniosek o legitymację złóż elektronicznie do Ministerstwa Rozwoju. Mimo że chcesz pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami za granicą, to legitymację załatwisz w Polsce.

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Ponadto potwierdzi też, że twoje dokumenty są autentyczne i ważne. Jeśli wszystko będzie w porządku, ministerstwo przekaże je do właściwej instytucji w kraju, do którego chcesz wyjechać.

Aby złożyć wniosek, załóż konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Potem wypełnij swój profil wymaganymi informacjami (m.in. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego). Dopiero wtedy wyświetli ci się możliwość utworzenia wniosku. Formularz wypełnij, potem załącz zeskanowane kopie wymaganych dokumentów i prześlij wszystko do ministerstwa.

W internecie możesz sprawdzać, na jakim etapie załatwiania jest twój wniosek.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (z reguły są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji).

Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej, w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania twojego wniosku przez urząd

Dostaniesz e-mailem potwierdzenie, że twój wniosek dotarł do ministerstwa. W odpowiedzi mogą też znaleźć się informacje o ewentualnych opłatach za rozpatrzenie twojego wniosku. Ponadto ministerstwo może wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. A jeśli urzędnik nie będzie w stanie sprawdzić autentyczności twoich dokumentów, to poprosi cię o dostarczenie ich uwierzytelnionych kopii.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Time limit

Informację otrzymasz w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek jest kompletny i został przekazany do kraju, w którym chcesz pracować

Ministerstwo sprawdzi twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ministerstwo poinformuje cię o tym mailowo.

Documents

Time limit

Jeśli chcesz wyjechać na stałe, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów.

Jeśli chcesz pracować czasowo, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów.
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

1. Jeśli twój wniosek zostanie przyjęty, możesz przez swoje konto pobrać zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).

2. Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online będziesz mógł samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

3. Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.

4. Jeżeli twoje wykształcenie, szkolenia i doświadczenie zawodowe nie odpowiadają standardom w kraju przyjmującym, reprezentująca go instytucja może poprosić cię o przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym, jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, dostaniesz legitymację.

Documents

You will receive a document as:
Dokument elektroniczny
Additional information

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

How much will you pay

Zarówno ministerstwo, jak i instytucja w kraju przyjmującym mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu. Ministerstwo Rozwoju nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju. Natomiast w przypadku, gdy legitymacja jest ci potrzebna, gdy chcesz tylko przez pewien czas pracować w innym kraju unijnym, ministerstwo pobierze od ciebie opłatę – 67,50 zł.

Poniżej znajdziesz przykładowe opłaty w wybranych krajach:

Austria:

 • 13,4 - 70 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Belgia:

 • ok. 460 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Chorwacja:

 • 70 kun - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 kun - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Cypr:

 • 350 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Irlandia:

 • 100 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Szwecja:

 • 2300 koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Słowenia:

 • 150 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Włochy:

 • 32 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

Francja, Luksemburg:

 • 0 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe;
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi.

How long will you wait

Legitymację dostaniesz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy po tym, jak złożysz komplet dokumentów.

How can you appeal

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż do Ministerstwa Rozwoju.

It is good to know

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać złożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE. Twoja dokumentacja będzie już zapisana w systemie, więc nie potrzebujesz ponownie załadowywać wszystkich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy składaniu kolejnych wniosków.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podajesz przy składaniu wniosku.

Jeśli dostaniesz już legitymację, to potem w systemie IMI możesz wystąpić do urzędu, aby:

 • aktualizować, uzupełniać lub poprawiać twoje dane w systemie IMI
 • zablokować legitymację
 • usunąć twoją dokumentację z systemu IMI

Was this page useful?