Information and services website for entrepreneurs

Wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną

Czy chcesz zlikwidować spółkę cywilną? Jeśli tak, to wykreśl ją z rejestru REGON. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jeśli chcesz z rejestru REGON wykreślić spółkę cywilną, to złóż wniosek RG-OP wraz z załącznikiem RG-SC. Pamiętaj, że pod wnioskiem podpisują się wszyscy wspólnicy. Wynika to z tego, że spółka cywilna opiera się na jednomyślnej umowie wspólników. Podpisy wszystkich wspólników są oświadczeniem ich woli o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia firmy.

Zamiast ciebie i wspólników wniosek może podpisać pełnomocnik, jeśli ma upoważnienie od wszystkich partnerów spółki cywilnej. Gdy na wniosku jest podpis jednego z partnerów spółki, pełnomocnik podpisuje się w imieniu reszty wspólników.

When you should complete this procedure

Masz na to 7 dni od daty uchwały o rozwiązaniu spółki.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON

Wypełnij wniosek (na formularzu RG-OP) wraz z załącznikiem (RG-SC) i podpisz go ze wszystkimi wspólnikami. Wniosek może podpisać też pełnomocnik. Dołącz również kopię uchwały o rozwiązaniu spółki przez wszystkich wspólników.

Wniosek złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Documents

We wniosku napisz koniecznie datę zakończenia działalności firmy, którą podajesz w uchwale. Pamiętaj, że wniosek wypełniasz drukowanymi literami.

Time limit

Masz na to 7 dni od daty uchwały o rozwiązaniu spółki.

  1. Dostaniesz informację o wykreśleniu spółki cywilnej z rejestru REGON

Wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON potwierdzisz, gdy GUS opublikuje informację w wyszukiwarce na swojej stronie internetowej. Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON.

Zgłoś pisemną prośbę do urzędu statystycznego, jeśli chcesz zaświadczenie o wykreśleniu spółki z rejestru REGON. Urząd zrobi to w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie jest bezpłatne. Możesz o nie wystąpić w dowolnym terminie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Urząd wykreśli informacje o twojej spółce cywilnej po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Was this page useful?