Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj numer REGON dla podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz założyć np. wspólnotę mieszkaniową, fundusz lub uczelnię? Mimo że twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO, to uzyskaj dla niej numer identyfikacyjny REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Dla niektórych działalności nie musisz mieć wpisu do rejestrów przedsiębiorców: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Mimo to uzyskaj wpis do rejestru REGON. Numer REGON jest ci potrzebny, gdy:

 • działasz jako osoba prawna (np. szkoła wyższa) lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa);
 • nie prowadzisz działalności jako przedsiębiorca (np. masz indywidualne gospodarstwo rolne).

Pamiętaj, że możesz też uzyskać numer REGON dla jednostki lokalnej (np. filii, oddziału).

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, przejdź do usługi Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej.

When you should complete this procedure

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Złóż wniosek na formularzu:

 • RG-OP  jeśli jesteś osoba prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
 • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają założenie działalności (np. akt założycielski uczelni).

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

 1. Dostaniesz numer identyfikacyjny REGON

Urząd wpisze ciebie do rejestru i nada ci numer REGON. Potwierdzeniem wpisu jest zamieszczenie informacji o twojej działalności na stronie internetowej GUS.

Możesz wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

How can you appeal

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi nadania numeru REGON, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Good to know

Informuj urząd o zmianach

Pamiętaj, żeby powiadamiać urząd o zmianach dotyczących wpisu. To jest twój obowiązek. Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się nowych okoliczności. Skorzystaj z tych samych formularzy, które służą do uzyskania wpisu do rejestru REGON.

Was this page useful?