Information and services website for entrepreneurs

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - RODO)

Za każdym razem, gdy odwołasz inspektora ochrony danych, musisz o tym poinformować Urząd Ochrony Danych Osobowych. O tym, jak to zrobić dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • electronically
Complete the procedure online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

What you should know and who can use this service

O odwołaniu inspektora poinformuj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Masz na to 14 dni od dnia odwołania.

When you should complete this procedure

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania inspektora ochrony danych.

Where you can complete this procedure

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

What to do step by step

  1. Zawiadom Prezesa UODO o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

Documents

You can submit a document as:
Dokument elektroniczny
You can submit a document as:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Time limit

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od odwołania inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

How much you will have to pay

  • 0 zł - zawiadomienie Prezesa UODO o odwolaniu dotychczasowego inspektora danych osobowych
  • 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

    Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

    Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Was this page useful?