Information and services website for entrepreneurs

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Data of institution

Adres:
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
NIP:
5261647453
REGON:
001064858
Telefon:
223692732
Email:
info@klimat.gov.pl
Strona WWW:
https://www.gov.pl/web/klimat

Location

Additional information

Działania Ministerstwa Klimatu obejmują przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Ze klimatem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.