Information and services website for entrepreneurs

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Data of institution

Adres:
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
NIP:
5220004617
REGON:
017196300
Telefon:
0225722100
Fax:
0228227209
Email:
udt@udt.gov.pl
Strona WWW:
http://www.udt.gov.pl
Strona BIP:
http://bip.udt.gov.pl/
Open hours:

7:45 - 15:45

Send a letter

Location

Additional information

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125). UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

1. Najszerszy zakres działalności UDT to zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. Przepisy regulujące tę działalność znajdują się w aktach wykonawczych do tej ustawy.

2. UDT jest także Jednostką Notyfikowaną nr 1433, działającą w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 poz. 655 - t.j.), ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542) oraz odpowiednie notyfikacje, czyli zgłoszenia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej UDT jako jednostki autoryzowanej przez Ministra Gospodarki i upoważnionej do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT.

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:

  •  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
  •  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
  •  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100.