Interactive entrepreneur's guides

In order to find the matter which interests you, enter a specific term (eg.: hairdresser, restaurant, nurse), and the system will finds all related guides. You can also view the full list of available guides.

You can choose a category of the guide you are interested in below.

  • Opening a business
  • Running a business
  • Closing a business
  • Providing services in Poland temporarily
Propose a new event in life

Propose another issue you think should be described in detail on the website. Vote for one of the following proposals to generate shortly, using the wizard, a list of administrative procedures and package of additional information facilitating their execution, tailored to your needs.

Share your opinion!

You could not find the matter which interests you? What kind of guide, related to business activity, should in your opinion be added?

Characters remaining: 2000
Search engine
Name
Amortyzuję środki trwałe w firmie
Gospodarka odpadami
Kody kreskowe w firmie
Obligations of the entrepreneur who commences business activity towards the Social Insurance Institution
Obowiązki przedsiębiorcy wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska
Obowiązki związane z utrzymaniem obiektu budowlanego
Obrót wyrobami akcyzowymi
Otwieram agencję ochrony mienia
Otwieram agencję reklamową
Otwieram agencję ubezpieczeniową
Otwieram agencję zatrudnienia
Otwieram aptekę
Otwieram biuro architektoniczne
Otwieram biuro detektywistyczne
Otwieram biuro geodezyjne
Otwieram biuro nieruchomości
Otwieram biuro podróży
Otwieram biuro projektowania wnętrz
Otwieram biuro rachunkowe
Otwieram dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
Otwieram drukarnię
Otwieram działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką
Otwieram działalność polegającą na prowadzeniu food trucka
Otwieram działalność w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi
Otwieram działalność w zakresie przewozu towarów
Otwieram działalność w zakresie transportu medycznego
Otwieram działalność w zakresie wynajmu miejsc noclegowych
Otwieram firmę informatyczną
1 2 3 4 ... 5 Next