Polski elektryk w Islandii

Odpowiednikiem polskiej kwalifikacji "Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych" jest islandzki „Rafvirkjun". Instytucją odpowiedzialną za uznanie kwalifikacji zagranicznych w isandzkim sektorze przemysłu jest Ministerstwo Przemysłu i Innowacji.

Ministerstwo Przemysłu i Innowacji, odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji pochodzących z sektora przemysłu, oddelegowało to zadanie do władz lokalnych. W przypadku braku przeciwwskazań do uznania kwalifikacji i spełnianianiu przez aplikującego wszystkich przesłanek wskazanych przez prawo, decyzję o uznaniu kwalifikacji podjąć może władza lokalna. W przypadku wniosku, który budzi wątpliwości Ministerstwo może przekazać sprawę do decyzji Ministerstwa Edukacji, które podejmuje ostateczną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji.

Procedura

Na stronie internetowej: http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Idnrettindi-enska.doc pobrać można dokument omawiający w jęz. islandzkim oraz angielskim zasady uznawania kwalifikacji dla sektora przemysłowego. Dokument zawiera również wzór wniosków o uznanie kwalifikacji.

Polski elektryk starający się o uznanie kwalifikacji powinien przygotować następujące dokumenty:

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. angielski lub jeden z języków skandynawskich,
  • transkrypt przedmiotów szkolnych, obejmujący długość nauki w ramach poszczególnych przedmiotów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. angielski lub jeden z języków skandynawskich,
  • zaświadczenie o praktyce zawodowej jeśli była częścią programu szkolnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. angielski lub jeden z języków skandynawskich,
  • zaświadczenia o doświadczeniu zawodowym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. angielski lub jeden z języków skandynawskich,
  • certyfikaty poświadczające uprawnienia zawodowe wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. angielski lub jeden z języków skandynawskich.

Wniosek o uznanie kwalifikacji powinien być złożony zanim polski elektryk rozpocznie pracę w Islandii. Wniosek może być złożony przez firmę zatrudniającą elektryka lub przez samego elektryka.

Więcej informacji w jęz. angielskim znajdziesz tutaj.

Share Print