Polski lekarz w Norwegii

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji lekarzy, którzy chcą rozpocząć pracę w Norwegii jest Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet).

Norwegia prowadzi publiczny rejestr zawierający dane o osobach, które mogą wykonywać pracę w sektorze zdrowia The Register for Health Personnel (Helsepersonellregisteret).

Informacje szczegółowe w jęz. norweskim dotyczące uznawania kwalifikacji lekarza wykształconego w Polsce (państwach UE/EOG) znajdują się tutaj.

Proces uznawania kwalifikacji

Należy wypełnić formularz, zgdonie z instrukcjami w przewodniku.

Przewodnik, w sposób bardzo dokładny opisuje proces pozyskiwania  i uzupełniania formularza który znajduje się na centralnym portalu formularzy urzędowych Altinn.no.

Osoby, które posiadają norweski numer identyfikacyjny, mogą użyć przy logowaniu do portalu Altinn danych z dowodu osobistego przy użyciu odpowiednich aplikacji :"MinID", "BankID", "BankID på mobil", "Buypass", "Commfides".   Osoby, które takiego numeru nie posiadają mogą stworzyć swój profil samodzielnie, podążając za opisem rejestracji wskazanym w przewodniku. W takim przypadku do przesyłanych elektronicznie dokumentów należy dołączyć skan paszportu (w kolorze).

Osoby, które samodzielnie tworzą swój profil w portalu Altinn mogą otrzymać wiadomość o błędzie w przesłaniu aplikacji. Powinny one jednak poczekać kilka dni na email od Helsedirektoratet potwierdzający otrzymanie formularza - więcej informacji.

Ponadto do formularza należy dołączyć skany oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (patrz niżej, link do strony Naczelnej Izby Lekarskiej): dyplom, suplement do dyplomu, świadectwo pracy oraz dokument poświadczający możliwość wykonywania zawodu w Polsce „autorisasjon fra utdanningslandet" (wszystkie skany w kolorze). Norweska instytucja zastrzega sobie możliwość wystąpienia o przesłanie dodatkowych dokumentów poza wyżej wskazanymi. Do skanów oryginałów dokumentów należy dołączyć skany tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki, duński lub angielski.

Osoby które potrzebują pomocy w związku z procesem uznawania kwalifikacji mogą skontaktować się z instytucją norweską, która zachęca, aby w przypadku wątpliwości czy omyłek nie tworzyć nowego wniosku elektronicznego, ale skontaktować się bezpośrednio, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych:

autorisasjon@helsedir.no

+47 21 52 97 00

Istnieje również możliwość upoważnienia osoby trzeciej do reprezentowania przed władzami norweskimi osoby aplikującej o uznanie kwalifikacji. W tym celu do przesyłanych dokumentów, należy dołączyć wypełniony formularz z upoważnieniem.

Podczas wypełniania elektronicznego formularza pojawi się informacja o płatności (informacje o kwocie oraz numer konta bankowego). Do wypełnionego formularza należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty związanej z procesem uznawania kwalifikacji (potwierdzenie przelewu bankowego). Opłaty należy dokonać w walucie norweskiej. Wysokość opłaty wynosi 1.665 koron norweskich, które należy wpłacić na poniższe konto, podając w tytule imię, nazwisko oraz datę urodzenia:

Numer konta: 7694 05 12162
IBAN: NO76 76940512162
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Czas procedowania aplikacji o uznanie kwalifikacji wynosi ok. 4 miesięcy.

Strona Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierająca informacje o wydawanych zaświadczeniach, wymaganych w procesie uznawania kwalifikacji.

Share Print