Polska pielęgniarka w Norwegii

Odpowiednikiem polskiego tytułu pielęgniarki jest norweski "offentlig godkjent sykepleier".

Informacje ogólne o uznawaniu kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza Norwegią znajdują się na stronie internetowej Norweskiej Agencji ds. zapewniania jakości w edukacji The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT).

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarek, które chciałyby rozpocząć pracę w Norwegii jest Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet).

Tutaj dostępne są również ogólne informacje w jęz. polskim, dotyczące procesu uznawania kwalifikacji pielęgniarki. Informacje w jęz. norweskim dostępne są tutaj.

Norwegia prowadzi publiczny rejestr zawierający dane o osobach, które mogą wykonywać pracę w sektorze zdrowia The Register for Health Personnel (Helsepersonellregisteret).

Etapy uznawania kwalifikacji pielęgniarki

Proces uznawania kwalifikacji pielęgniarki przebiega następująco:

  • Należy wypełnić formularz, zgodnie z instrukcjami w przewodniku.
  • Przewodnik, w sposób bardzo dokładny opisuje proces pozyskiwania  i uzupełniania formularza który znajduje się na centralnym portalu formularzy urzędowych Altinn.no.

Osoby, które posiadają norweski numer identyfikacyjny, mogą użyć przy logowaniu do portalu Altinn danych z dowodu osobistego przy użyciu odpowiednich aplikacji :"MinID", "BankID", "BankID på mobil", "Buypass", "Commfides".

Osoby, które takiego numeru nie posiadają mogą stworzyć swój profil samodzielnie, podążając za opisem rejestracji wskazanym w przewodniku. W takim przypadku do przesyłanych elektronicznie dokumentów należy dołączyć skan paszportu (w kolorze).

Osoby, które samodzielnie tworzą swój profil w portalu Altinn mogą otrzymać wiadomość o błędzie w przesłaniu aplikacji. Powinny one jednak poczekać kilka dni na email od Helsedirektoratet potwierdzający otrzymanie formularza.

Ponadto do formularza należy dołączyć skany oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe: dyplom, suplement do dyplomu, świadectwo pracy oraz dokument poświadczający możliwość wykonywania zawodu w Polsce „autorisasjon fra utdanningslandet" (wszystkie skany w kolorze). Norweska instytucja zastrzega sobie możliwość wystąpienia o przesłanie dodatkowych dokumentów poza wyżej wskazanymi. Do skanów oryginałów dokumentów należy dołączyć skany tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki, duński lub angielski.

Osoby które potrzebują pomocy w związku z procesem uznawania kwalifikacji mogą skontaktować się z instytucją norweską, która zachęca, aby w przypadku wątpliwości czy omyłek nie tworzyć nowego wniosku elektronicznego, ale skontaktować się bezpośrednio, korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.
autorisasjon@helsedir.no
+47 21 52 97 00

Istnieje również możliwość upoważnienia osoby trzeciej do reprezentowania przed władzami norweskimi aplikującej o uznanie kwalifikacji pielęgniarki. W tym celu do przesyłanych dokumentów, należy dołączyć wypełniony formularz z upoważnieniem.

Podczas wypełniania elektronicznego formularza pojawi się informacja o płatności (informacje o kwocie oraz numer konta bankowego). Do wypełnionego formularza należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty związanej z procesem uznawania kwalifikacji (potwierdzenie przelewu bankowego). Opłaty należy dokonać w walucie norweskiej. Wysokość opłaty wynosi 1.665 koron norweskich, które należy wpłacić na poniższe konto, podając w tytule imię, nazwisko oraz datę urodzenia:
Numer konta: 7694 05 12162
IBAN: NO76 76940512162
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Czas procedowania aplikacji o uznanie kwalifikacji wynosi ok. 4 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane pracą w sektorze zdrowia zachęcane są do odwiedzenia strony instytucji Arbeids- og velferdsetaten (The Norwegian Labour and Welfare Administration).

Ważne! Od 18 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie nowe prawo unijne dot. uznawania kwalifikacji zawodowych, umożliwiające łatwe i szybkie uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej. Wprowadzenie legitymacji umożliwiać ma uznanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, w prostszy i szybszy sposób za pośrednictwem standaryzowanej procedury elektronicznej. Legitymacja będzie opierać się na korzystaniu z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) i będzie wydawana w formie elektronicznego dokumentu. Trwają prace nad ustawą wdrażającą prawo unijne.

Share Print