Polski elektryk w Norwegii

Polskiej kwalifikacji „Mistrz instalacyjny posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych" odpowiada norweska kwalifikacja „Elektriker".

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji elektryka w Norwegii jest Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Polski elektryk, który chce podjąć pracę w zawodzie, powinien przesłać wniosek do DSB, która oceni kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce. Jeśli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe różnią się znacząco od wymagań stawianych norweskim elektrykom, DSB może skierować wnioskującego na staż adaptacyjny lub test umiejętności. Norwegia stosuje różne kryteria w przypadku uznania kwalifikacji elektryka oraz elektryka, który chce wykonywać swój zawód w ramach własnej działalności gospodarczej.

DSB wymaga odrębnego zestawu dokumentów od elektryków specjalistów (electrical skilled worker) oraz wykonawców instalacji elektrycznych (electrical installations contractor).

Proces aplikowania o uznanie kwalifikacji elektryka specjalisty

Nie obowiązuje oficjalny formularz, na którym składany powinien być wniosek o uznanie kwalifikacji. Aby wystąpić o uznanie kwalifikacji elektryka, należy przesłać do DSB pisemny wniosek, w formie listu. Bardzo ważne jest, aby polski elektryk, w swoim wniosku wskazał jasno, w jakiej specjalizacji chciałby kontynuować pracę zawodową w Norwegii. Więcej na stronach DSB.

Wymagane dokumenty

DSB prześle informacje dotyczące zestawu dokumentów, jaki jest wymagany od danego specjalisty. Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone (tłumaczenie przysięgłe) na jęz. norweski lub angielski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. DSB wskazuje, że umiejętność mówienia, czytania i rozumienia jednego z języków nordyckich lub przynajmniej jęz. angielskiego, jest dużym atutem osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji.

Dokumenty, o których przesłanie zazwyczaj prosi DSB:

 • CV (zawierające informacje o edukacji i doświadczeniu zawodowym),
 • kopia informacji o treści i przebiegu nauki zawodu,
 • kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia elektryka specjalisty,
 • kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka,
 • kopia listu polecającego od obecnego lub poprzedniego pracodawcy, zawierająca informacje o doświadczeniu praktycznym w zawodzie (zdobytego po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu),
 • kopia paszportu.

Proces aplikowania o uznanie kwalifikacji wykonawcy instalacji elektrycznych

W Norwegii, tylko wykonawcy instalacji elektrycznych posiadający odpowiednie pozwolenie mogą zatrudniać elektryków specjalistów w swoich firmach. Aby wystąpić o uznanie uprawnień wykonawcy instalacji elektrycznych w Norwegii, należy przesłać do DSB pisemny wniosek, w formie listu.

Wymagane dokumenty

W odpowiedzi DSB prześle informacje dotyczące zestawu dokumentów, jaki jest wymagany w przypadku danej osoby. Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone (tłumaczenie przysięgłe) na jęz. norweski lub angielski. DSB wskazuje, że umiejętność mówienia, czytania i rozumienia jednego z języków nordyckich lub przynajmniej jęz. angielskiego jest dużym atutem składanej aplikacji.

Dokumenty wymagane zazwyczaj przez DSB, w przypadku uznawania kwalifikacji wykonawcy instalacji elektrycznych:

 • CV,
 • kopie treści i przebiegu studiów wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu,
 • kopie certyfikatu poświadczającego uprawnienia wykonawcy instalacji elektrycznych,
 • kopie listu polecającego od obecnego lub poprzedniego pracodawcy. List powinien odnosić się do co najmniej dwóch lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu wykonawca instalacji elektrycznych oraz dwóch lat doświadczenia zawodowego jako elektryk.
 • kopia paszportu.

Uwaga! Za uznawanie kwalifikacji elektryka na łodziach i statkach morskich odpowiedzialna jest odrębna instytucja - Sjøfartsdirektoratet.

Dodatkowe informacje

Share Print