Polski nauczyciel w Wielkiej Brytanii (Anglia)

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji nauczyciela w Anglii jest National College for Teaching and Leadership (NCTL).

Procedura

Nauczyciel z Polski, który chce wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii (Anglia), powinien wystąpić o status Qualified Teacher (QTS). Uzyskanie QTS umożliwia nauczanie w następujących typach szkół angielskich: maintained schools, non-maintained special schools, pupil referral units. Warunkiem niezbędnym do wnioskowania o QTS jest posiadanie uprawnień nauczycielskich zdobytych w państwie członkowskim UE.

W celu złożenia wniosku o QTS, należy wypełnić formularz online.

Czas potrzebny na wypełnienie formularza to ok. 45 minut. Nie jest możliwe wracanie do częściowo uzupełnionego formularza lub zapisywanie roboczej wersji. Zalecane jest wcześniejsze przygotowanie elektronicznych wersji następujących dokumentów (skanów lub fotografii, wersja jpeg lub pdf):

  • paszport/dowód osobisty lub prawo jazdy,
  • w przypadku zmiany nazwiska, dokument potwierdzający urzędową zmianę nazwiska,
  • dokument szczegółowo opisujący kwalifikacje nauczycielskie,
  • świadectwa pracy z ostatnich 10 lat,
  • kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje, szkolenia,
  • tłumaczenia przysięgłe na jęz. angielski dokumentów poświadczających kwalifikacje,
  • kopie opisu przebiegu studiów lub suplement do dyplomu wraz z tłumaczeniami przysięgłymi, o ile dokumenty nie są wydane w jęz. angielskim.

Bardzo ważne jest, aby przesyłane dokumenty jasno określały uprawnienia do nauczania w Polsce, wskazując przedmioty, do których nauczania upoważniony jest nauczyciel oraz grupę wiekową uczniów, z którymi może pracować. Warto przedstawić zaświadczenie ze szczegółowym spisem przedmiotów studiów i podaniem liczby godzin nauki dla danego przedmiotu. Jeśli nauczyciel odbył staż adaptacyjny przygotowujący do zawodu, należy załączyć dokumenty poświadczające jego zakres.

Dodatkowe informacje

Pytania szczegółowe dotyczące wypełniania formularza i przesyłania załączników należy kierować na adres: QTS.enquiries@education.gsi.gov.uk

W przypadku obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów czy uzupełnienia informacji, pracownicy NCTL kontaktują się ze składającym wniosek telefonicznie lub mailowo. Rozpatrywaniu wniosku przez NCTL może potrwać do czterech miesięcy. Uzyskanie QTS zwalnia wnioskującego z odbywania dodatkowych szkoleń adaptacyjnych.

W przypadku odmowy udzielenia statusu QTS, polski nauczyciel, który chce podjąć pracę w Anglii, zobowiązany jest do przejścia wstępnego szkolenia dla nauczycieli.  Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są pod tym adresem.

NCTL opublikowało opracowanie porównawcze, zestawiające zagraniczne systemy edukacji z brytyjskim.

Informacje ogólne dla osób nieposiadających brytyjskich kwalifikacji nauczycielskich znajdują się na rządowym portalu.

Share Print