Polski nauczyciel w Wielkiej Brytanii (Walia)

Instytucja odpowiedzialna za uznawanie kwalifikacji nauczyciela w Walii to Education Workforce Council (EWC).

Polski nauczyciel, który chce rozpocząć pracę w Walii w sektorze „maintained schools sector" powinien posiadać status „Qualified Teacher", QTS oraz być zarejestrowanym w Education Workforce Council (EWC). 

Procedura

Pierwszym krokiem jest uzyskanie statusu QTS, który warunkuje możliwość złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez EWC.

Polski nauczyciel powinien uzupełnić formularz (używając czarnego koloru atramentu oraz wielkich liter), dostępny pod tym adresem i wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami przesłać go do EWC.

Lista dokumentów, które należy załączyć do wypełnionego formularza (do fotokopii dokumentów powinny być dołączone tłumaczenia przysięgłe w jęz. angielskim):

  • fotokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • fotokopia certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • fotokopia paszportu lub dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający zmianę nazwiska ( w przypadku osób, które zmieniały nazwisko).

Po otrzymaniu kompletnej aplikacji od nauczyciela, pracownik EWC skontaktuje się z polską instytucją, w celu weryfikacji podanych informacji. W przypadku przyznania QTS, nauczyciel wnioskujący o uznanie kwalifikacji będzie uprawniony do przesłania wniosku o rejestrację w EWC. Roczna opłata za rejestrację w EWC wynosi 45 funtów.

Dodatkowe informacje

  • Tutaj znajdziesz informacje ogólne oraz dane kontatkowe dotyczące rejestracji w EWC.

Share Print