Założenie działalności gospodarczej w Bułgarii

Od 1 stycznia 2007 r. Bułgaria stała się członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu Polacy uzyskali prawo do swobody prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju na takich samych zasadach jak Bułgarzy.

Choć obecnie w Bułgarii nie ma wielu polskich przedsiębiorców, to coraz więcej osób interesuje się tym rynkiem, ze względu na korzystne przepisy podatkowe (liniowe, 10-procentowe stawki PIT i CIT) oraz niskie koszty pracy. Ponadto warto podkreślić, że państwo to przyjęło stały kurs swojej waluty w stosunku do euro, a formy organizacyjnoprawne działalności biznesowej są podobne do stosowanych w Polsce. Natomiast niekorzystnie na wizerunek Bułgarii wpływa relatywnie wysoka inflacja oraz znaczne rozmiary szarej strefy. Mimo to bułgarsko-polska współpraca gospodarcza rozwija się pomyślnie, o czym świadczą rosnące obroty handlowe, jak również zainteresowanie Bułgarów wyjazdami turystycznymi do Polski. Jednak najbardziej cieszy coraz większa aktywność eksportowa małych i średnich firm, które oddziałują na zmianę struktury polskiego eksportu do Bułgarii. Wszystko to przekonuje, że mały rynek tego państwa, które zamieszkuje ponad 7 mln ludzi, może być również interesujący dla polskich inwestorów.

Formy prowadzenia działalności

Polacy mogą założyć działalność gospodarczą w Bułgarii w następujących formach:

  • działalność jednoosobowa (ET – ednolichen targovets)
  • spółka cywilna (grazhdansko druzhestvo)
  • jawna (SD – sabiratelno druzhestvo)
  • komandytowa (KD – komanditno druzhestvo)
  • z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD – druzhestvo s ogranicena otgovornost)
  • akcyjna (AD - akcionerno druzhestvo)
  • komandytowo-akcyjna (KDA – komanditno druzhestvo s akii)
  • oddział (klon)
  • przedstawicielstwo (predstavitelstvo). 

Share Print