Założenie działalności gospodarczej w Bułgarii

Choć obecnie w Bułgarii nie ma wielu polskich przedsiębiorców, to coraz więcej osób interesuje się tym rynkiem, ze względu na korzystne przepisy podatkowe (liniowe stawki PIT i CIT w wysokości 10%) oraz niskie koszty pracy, w tym składki  na ubezpieczenie społeczne (17,9-18,5% odprowadzane przez pracodawcę oraz 12,9% odprowadzane przez pracownika). Ponadto warto podkreślić, że państwo to przyjęło stały kurs swojej waluty w stosunku do euro, a formy organizacyjno-prawne działalności biznesowej są podobne do stosowanych w Polsce. Niekorzystnie na wizerunek Bułgarii wpływa relatywnie wysoka inflacja oraz znaczne rozmiary szarej strefy.

Formy prowadzenia działalności

Polacy mogą założyć działalność gospodarczą w Bułgarii w następujących formach:

  • działalność jednoosobowa (ET – ednolichen targovets)
  • spółka cywilna (grazhdansko druzhestvo)
  • jawna (SD – sabiratelno druzhestvo)
  • komandytowa (KD – komanditno druzhestvo)
  • z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD – druzhestvo s ogranicena otgovornost)
  • akcyjna (AD - akcionerno druzhestvo)
  • komandytowo-akcyjna (KDA – komanditno druzhestvo s akii)
  • oddział (klon)
  • przedstawicielstwo (predstavitelstvo). 

Zakładanie i rejestrację firm w Bułgarii reguluje Kodeks handlowy. Najdogodniejszymi formami prowadzenia działalności z udziałem zagranicznym w Bułgarii są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. OOD), jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. EOOD) i spółka akcyjna (bg. AD).

Rejestracja firm jest prowadzona przez Agencję ds. rejestracji (Agnecija po vpisvanijata)

Rejestracja firmy do celów ubezpieczeniowych i podatkowych odbywa się w Krajowej Agencji Dochodów (Nacionalna Agencija po Prihodite)

Przydatne linki

Share Print