Założenie działalności gospodarczej w Chorwacji

Podstawą prawną działalności gospodarczej w Chorwacji są: ustawa o spółkach handlowych i ustawa o rzemiośle. Działalność mogą zakładać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

Osoby prawne prowadzące działalność w formie spółek prawa handlowego to:

 • spółki akcyjne (dioničarsko društvo - d.d.),
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o.),
 • spółki jawne (javno trgovačko društvo - j.t.d.),
 • spółki komandytowe (komanditno društvo - k.d.).

Spółki te umieszczane są w Rejestrze Sądowym (Sudski registar), prowadzonym przez właściwe sądy (sądy gospodarcze).

Ustawie o spółkach handlowych i wpisowi do Rejestru Sądowego podlegają także:

 • stowarzyszenia gospodarcze (Gospodarsko interesno udruženje G.I.U.),
 • filie (Podružnica),
 • pośrednicy handlowi (trgovac pojedinac - t.p.), o ile ich przychód przekroczy określone prawem wartości.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają Ustawie o rzemiośle (Zakon o obrtu) i muszą zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarczej - Rejestr Rzemieślników (Obrtni registar).

Wszystkie potrzebne formularze dotyczące działalności i dowody wpłaty można bezpłatnie otrzymać w punktach serwisu HITRO.HR. Pracownicy serwisu HITRO.HR pomogą wypełnić formularze i dowody wpłaty potrzebne do rejestracji działalności rzemieślniczej. Potrzebnych wpłat można dokonać w filiach Agencji Finansowej - FINA.

Przed rejestracją firmy należy sprawdzić, czy wybrana nazwa nie figuruje już w rejestrze. Powinna ona być w języku chorwackim, ale słowa w języku obcym są dopuszczalne, jeśli są powszechnie znane w Chorwacji. Użycie w nazwie firmy określenia kraju - "Croatia", "Hrvatska" itp., wymaga specjalnej zgody Ministerstwa Sprawiedliwości. Nazwa firmy i skrót tej nazwy muszą być używane w takiej formie, w jakiej zostały zarejestrowane.

Istnieje możliwość wykorzystania internetu do skrócenia czasu potrzebnego na założenie firmy. Nie da się jednak  tego zrobić nie wychodząc z domu czy z biura – nie do ominięcia jest bowiem wizyta u notariusza, który musi potwierdzić wymagane przepisami dokumenty. Składając wizytę notariuszowi trzeba mieć dowód osobisty lub paszport (w przypadku, gdy rejestrującym firmę jest obcokrajowiec). Konieczna jest przy tym obecność wszystkich założycieli firmy, których podpisy mają być notarialnie potwierdzone. Notariusz dokonuje przekazania przez internet skanów dokumentów do sądu rejestrowego.


Dalsze załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy wymaga jednak osobistego zgłoszenia się w biurze HITRO.HR w celu złożenia dokumentów i wypełnienia formularza rejestracji w urzędzie statystycznym, a następnie w celu odebrania dokumentacji (zaświadczeń o wpisaniu do rejestru sądowego i do statystycznego rejestru działalności).
Następnym etapem jest zgłoszenie spółki, jej właściciela i zatrudnionych w niej pracowników do systemów ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (systemy e-Mirovinsko i e-Zdravstveno).
Kolejny krok to zgłoszenie podmiotu gospodarczego do urzędu skarbowego (Porezna uprava) właściwego dla siedziby firmy w celu wpisania jej do rejestru płatników podatku dochodowego i podatku VAT .
Rejestracji firmy w urzędzie skarbowym nie można dokonać przez internet.

Przywileje dla firm zagranicznych

Ustawa o spółkach handlowych oraz Ustawa o rzemiośle gwarantują zagranicznym podmiotom takie same warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jakie mają podmioty krajowe. Ponadto, zagraniczni inwestorzy mają dwa dodatkowe przywileje: gwarancję ochrony swoich inwestycji w przypadku zmiany przepisów i swobodę transferu zysków.

Zagraniczne osoby prawne i fizyczne w Chorwacji mogą:

 • zakładać firmytworzyć wspólne przedsięwzięcia z partnerami chorwackimi,
 • inwestować w banki i firmy ubezpieczeniowe,
 • prowadzić działalność rzemieślniczą lub handlową,
 • otrzymać koncesję na eksploatację surowców naturalnych,
 • uczestniczyć w operacjach typu BOT (ang. build-operate-transfer) lub BOOT (ang. build-own-operate-transfer)

Obowiązki informacyjne

Listowniki, faktury i inne dokumenty firmowe oraz strona internetowa firmy w Chorwacji muszą zawierać:

 • nazwę firmy i jej adres (zgodny z rejestracją),
 • nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana i numer rejestracyjny,
 • nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego,
 • wysokość kapitału założycielskiego,
 • imiona i nazwiska członków zarządu (minimum jednej osoby)

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej podlegającej regulacjom Ustawy o rzemiośle, nazwa musi się składać z imienia i nazwiska właściciela oraz zawierać skrót - „t.p." (hr. trgovac pojedinac pośrednik handlowy).

Przydatne linki:

Share Print