Założenie działalności gospodarczej na Cyprze

Cypr nieprzypadkowo nazywany jest inwestycyjnym rajem. Na atrakcyjną ofertę biznesową tego kraju składają się m.in.: geograficzne położenie tej wyspy u styku Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, liberalne i otwarte nastawienie w stosunku do inwestycji zagranicznych; jasne i proste procedury administracyjne, transparentny i zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej system prawny, relatywnie niskie koszty operacyjne i koszty pracy, wykwalifikowana kadra, powszechna akceptacja angielskiego jako języka komunikacji biznesowej oraz nowoczesna infrastruktura bankowa, finansowa, ubezpieczeniowa i komunikacyjna.

Cypr stanowi obecnie nowoczesne państwo z niską inflacją, zrównoważoną i wolnorynkową gospodarką o dobrych perspektywach rozwojowych; ale co najistotniejsze – ma jeden z najbardziej liberalnych systemów podatkowych (zarejestrowane tu firmy korzystają z najniższej w Unii Europejskiej stawki ujednoliconego podatku CIT – 10%; wiele przychodów w obrocie gospodarczym zwolnione jest z podatku, zaś VAT wynosi maksymalnie 15%). Poza tym przyciąga inwestorów powiązanie wyspy z innymi państwami siecią umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To wszystko powoduje, że kraj ten jest obecnie uznanym w świecie centrum usług biznesowych, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii, finansów, bankowości, żeglugi i obrotu towarowego (tranzyt).

Rolę Cypru w międzynarodowym świecie biznesu w sposób istotny wzmocniło jego wejście do Unii Europejskiej na początku maja 2004 r. Zniknęły ograniczenia dotyczące zakładania firm, co oznacza, że również Polacy, na równi z obywatelami cypryjskimi, mogą bez przeszkód inwestować na terenie wyspy. Procedury administracyjne zostały znacznie uproszczone. Przestały także obowiązywać wymagania dotyczące minimalnego wkładu inwestycyjnego. To wszystko wskazuje, że centrum uwagi tamtejszych władz stanowi podwyższanie konkurencyjności Cypru, zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzenie korzystnych i przyjaznych warunków do działania zagranicznych inwestorów.
 

Formy prowadzenia działalności

W działalności gospodarczej obowiązują następujące formy organizacyjnoprawne:

  • spółka osobowa zwykła lub komandytowa (general partnership, limited partnership)
  • spółka „korporacyjna" prywatna lub publiczna (limited company)
  • oddział firmy (branch)
  • samozatrudnienie (sole proprietorship, business name)
  • spółka europejska (SE)

Założenie firmy na Cyprze to nieskomplikowany proces, trwający najwyżej dwa tygodnie. Prawo dotyczące spółek wzorowane jest na brytyjskim systemie prawnym, a dokumenty potrzebne do zarejestrowania można sporządzić w języku angielskim. Dla przeprowadzenia całej procedury w większości przypadków wymagany jest udział cypryjskiego prawnika (nie dotyczy to spółek osobowych, których rejestracja polega na zgłoszeniu do rejestru handlowego). Najwygodniej jest zatem powierzyć załatwienie wszystkich formalności wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która może w przyszłości zająć się prowadzeniem spraw firmy, a nawet prowadzeniem zarządu. Zapewnia ona zatem wszechstronną obsługę inwestora także po rejestracji działalności; może wówczas sugerować takie rozwiązania prawne, które powiększają korzyści z wyboru Cypru jako miejsca inwestowania (np. uzyskanie cypryjskiej rezydentury podatkowej).
 

Gdzie szukać wsparcia

Centrum Obsługi Inwestorów Zagranicznych (Foreign Investors Service Centre), które powstało pod patronatem cypryjskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki (Department of Registrar of Companies), stanowi rządową agencję, która służy pomocą obcokrajowcom, poczynając od etapu badań rynku i rozpoznawania możliwości inwestycyjnych. Działania tej instytucji obejmują m.in.: promocję Cypru jako ośrodka międzynarodowego biznesu, dostarczanie potencjalnym inwestorom informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych, finansowych oraz podatkowych; poradnictwo w zakresie możliwości wykorzystania wielorakiego rodzaju ulg i świadczeń, kontakt z różnymi departamentami i instytucjami rządowymi, co ułatwia drogę do uzyskania niezbędnych licencji i pozwoleń, pomoc w rozwoju istniejących już inwestycji oraz wspieranie aktywności gospodarczej inwestorów na Cyprze. Bliższe informacje na temat działalności Centrum Obsługi Inwestorów Zagranicznych można uzyskać pod adresem mailowym ids@mcit.gov.cy.

 

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć pod następującymi adresami: 

Share Print