Założenie działalności gospodarczej w Estonii

Dzisiejszą Estonię powinno postrzegać się jako nowoczesny, na wskroś skandynawski kraj, z szybko rozwijającą się gospodarką, opartą na prawodawstwie europejskim. Może to stanowić argument za nawiązywaniem dobrych kontaktów handlowych i gospodarczych z tym państwem.

Odkąd Estonia otworzyła swoje rynki, stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów ze względu na m. in. wyjątkowo dogodne położenie geograficzne między Wschodem a Zachodem. Obserwatorzy tego rynku dostrzegają również jego szybko postępującą prywatyzację i restrukturyzację. Ponadto, zmieniono w tym kraju podejście do prawa celnego i handlowego, dzięki czemu Estonia stała się z państwa rolniczego państwem z rozwiniętym sektorem usług. Eksperci podkreślają również to, że przyjęty system opodatkowania, relatywnie niskie stawki podatkowe, przejrzystość oraz przewidywalność przepisów podatkowych to główne elementy składające się na sukces ekonomiczny Estonii.

Prawo estońskie nie stawia dodatkowych wymagań dla cudzoziemców, którzy chcą na terenie tego państwa założyć firmę oraz nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie inwestycji zagranicznych. Ilość zainwestowanego kapitału w przedsiębiorstwo estońskie jest nieograniczona, a firma może być całkowicie własnością zagranicznego inwestora. Estonia nie stosuje żadnych preferencji dla zagranicznych inwestorów, zatem są oni traktowani jak podmioty miejscowe, włączając w to nieograniczony transfer dochodów jaki i prawo do posiadania ziemi. Osoby prawne w Estonii są ustawowo zwolnione z obowiązku podatkowego w przypadku zainwestowania wypracowanego zysku w rozwój firmy.

Zgodnie z Kodeksem Handlowym Republiki Estonii z 15.02.1995 r., który określa zasady prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Estonii, obywatel UE może prowadzić działalność gospodarczą jako:

  • osoba fizyczna lub osoba prawna w formie spółki akcyjnej (AS),
  • spółki cywilnej (TÜ),
  • spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością (UÜ - odpowiednik polskiej spółki komandytowej)
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (OÜ).

Najprostszą formą zarówno założenia jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Estonii jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli samozatrudnienie  FIE (Füüsilisest Isikust Ettevotja). Samodzielną działalność gospodarczą mogą otworzyć w tym kraju zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osoba prawna musi, a osoba fizyczna może zarejestrować się w Rejestrze Handlowym.

Prowadzenie jednoosobowej działalności wśród zasadniczych plusów posiada prostszą procedurę rejestracyjną i brak wymogu kapitału zakładowego. Należy się jednak liczyć z odpowiedzialnością całym majątkiem w przypadku pojawienia się zasadnych, nieuregulowanych roszczeń. FIE w Estonii można założyć przez internet, a realizacja wszystkich formalności trwa zazwyczaj 1 dzień roboczy (2-3 przy rejestracji za pośrednictwem notariusza). Przy wyborze opcji online należy skorzystać z Portalu Rejestracji Firm. Wymagane będzie podanie miejsca zameldowania w Estonii, uiszczenie opłaty w wysokości 13 euro oraz wybór jednego z typów działalności gospodarczej z Estońskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych. W przypadku jeżeli prowadzimy działalność wymagającą licencji, należy taką licencję wyrobić. Jeżeli roczny obrót przekroczy 16 000 Euro należy zarejestrować firmę jako podatnika VAT. Należy to zrobić za pośrednictwem Służby Podatkowo-Celnej Estonii. Tam też należy zarejestrować ewentualnych pracowników.

Estonia należy do świtowej czołówki pod względem digitalizacji. Ponad 95 proc. wszystkich deklaracji podatkowych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, składana jest obecnie drogą elektroniczną. W kwestii opodatkowania działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób prawnych wynosi obecnie 20 proc., a od roku 2015 zrównany z nim został podatek dochodowy osób fizycznych. Standardowa stawka VAT w Estonii wynosi 20 proc., obniżona natomiast 9 proc.. Obniżony VAT ma zastosowanie do książek, sprzętu medycznego i niektórych leków.

Agencją rządową odpowiedzialną za rejestrację zgłoszeń podatkowych jest Służba Celno-Podatkowa Republiki Estonii przy Ministerstwie Finansów. Deklaracje składać można w formie elektronicznej.

Przydatne linki 

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print