Założenie działalności gospodarczej w Finlandii

Finlandia to pozbawiony barier biurokratycznych i stabilny, ale ciągle jeszcze nieodkryty rynek zbytu dla polskich towarów i usług. Ujemne aspekty  wynikające z wysokiego opodatkowania są rekompensowane przez przejrzyste przepisy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do niedawna fińska gospodarka opierała się głównie na przemyśle drzewnym. Obecnie dynamicznie rozwija się również przemysł elektroniczny, farmaceutyczny oraz chemiczny (szczególnie wyroby z gumy i tworzyw sztucznych).

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Finlandii określa stosowna ustawa (Laki elinkeinon harjoittamisesta 27.91919/122). Zgodnie z nią działalność gospodarczą w tym kraju mogą prowadzić takie podmioty, jak:

 • fińska osoba prawna, wspólnota lub fundacja,
 • zagraniczna osoba prawna,
 • wspólnota lub fundacja założona zgodnie z prawodawstwem kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mająca tam siedzibę, która zarejestrowała swoją filię w Finlandii;
 • osoba fizyczna mieszkająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formy prowadzenia działalności

Obywatel polski, który chce rozpocząć działalność gospodarczą, może wykorzystać następujące formy organizacyjno-prawne:

 • przedsiębiorca jednoosobowy (elinkeinonharjoittaja – sole proprietorship)
 • spółka jawna (avoin yhtiö – general partnership)
 • spółka komandytowa (kommandiittiyhtiö – limited partnership)
 • prywatna spółka akcyjna (osakeyhtiö, skrót Oy – private limited company)
 • publiczna spółka akcyjna (julkinen osakeyhtiö, skrót Oyj – public limited company)
 • oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (sivuliike – branch office)

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór formy prawnej są:

 1. Wymagany kapitał,
 2. Liczba założycieli,
 3. Możliwość wpływania na decyzje związane z zarządzaniem firmą.

Przedsiębiorca jednoosobowy (fin. Elinkeinonharjoittaja, ang. sole proprietorship)

Przedsiębiorca jednoosobowy to najprostsza forma prowadzenia biznesu. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru handlowego.

Obywatel polski może swobodnie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą w Finlandii pod warunkiem, że zarejestruje swoją działalność u odpowiednich władz, tj.:

 • na policji (w zależności od przewidywanego czasu pobytu),
 • w Urzędzie Skarbowym,
 • w Rejestrze Handlowym (w zależności od miejsca siedziby).

Przed wyborem nazwy firmy należy sprawdzić, czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot oraz dokonać wstępnej rejestracji nazwy w fińskim Systemie Informacji Biznesowej (YTJ), który zawiera wszystkie niezbędne informacje zgłaszane zarówno do Urzędu Patentów i Rejestracji, jak i urzędów podatkowych.

Jeśli chodzi o spółki akcyjne, charakterystyczny jest ich podział na prywatne i publiczne; te ostatnie są najpopularniejsze zarówno wśród przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy w Urzędzie Patentów i Rejestracji złożyć specjalny formularz zawierający podstawowe dane o podmiocie gospodarczym. Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, które przedkłada się fińskiej administracji, muszą być przetłumaczone na język fiński lub szwedzki przez tłumacza przysięgłego.

Na prowadzenie drukarni, księgarni, handel nasionami, sprzedaż np. margaryn i innych produktów spożywczych wymagana jest koncesja.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print