Założenie działalności gospodarczej w Islandii

Republika Islandii zajmuje powierzchnię 102,8 tys. km kw., zamieszkaną przez niewielką liczbę ludności – ok. 323 tysięcy. Duże możliwości rozwoju istnieją w takich sektorach, jak: naturalne źródła energii odnawialnej, zarządzanie gospodarką morską, rybołówstwo, kultura, turystyka, usługi. Islandia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jest członkiem układu z Schengen.

Obecnie w Islandii pracuje kilka tysięcy Polaków, co sprawia, że stali się oni największą mniejszością narodową na wyspie. Do osiedlania się w tym państwie zachęca ich to, że stanowi ono jeden z najpiękniejszych i najbogatszych zakątków Europy. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę, że Islandia to bardzo drogi kraj, a mieszkańcy wyspy należą do najbardziej pracowitych w Europie.

Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej, mimo to osoby zamierzające założyć i prowadzić działalność gospodarczą w tym państwie nie napotykają na żadne przeszkody. Kraj należy bowiem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jest członkiem układu z Schengen. Dzięki temu wszyscy obywatele krajów unijnych mogą przez trzy miesiące przebywać na terenie Islandii bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń. Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny paszport lub dowód osobisty. Ponadto od maja 2006 roku Polacy mają nieograniczony dostęp do tamtejszego rynku pracy. Dzięki temu nie trzeba ubiegać się już o pozwolenia, a pracownicy z Polski mają takie same prawa jak obywatele Islandii. Brak wszelkich ograniczeń obowiązuje także w przypadku osób, które chcą zarejestrować na wyspie firmę.

 

Formy prowadzenia działalności

Działalność gospodarczą w Islandii można prowadzić, korzystając z następujących form organizacyjnoprawnych:

  • samozatrudnienie
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • oddział lub filia przedsiębiorstwa zagranicznego

W Islandii systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw zakładanych przez obcokrajowców, z których około 70% stanowią firmy jednoosobowe. Dotyczy to również Polaków, którzy najczęściej wybierają samozatrudnienie, głównie w budownictwie i transporcie.

Rejestracja firmy

Przedsiębiorstwa zagraniczne rozpoczynające działalność gospodarczą w Islandii w formie spółki akcyjnej lub prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do zarejestrowania się w Rejestrze Spółek (hlutafélagaskrá). Jeśli są to spółdzielnie, rejestrują się w Rejestrze Spółdzielni (samvinnufélagaskrá). Natomiast spółki cywilne i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zgłaszają się do Biura Szeryfa (sýslumaður). W chwili rejestracji Urząd Statystyczny przydziela firmie numer identyfikacyjny, a Urząd Skarbowy numer VAT. Proces rejestracji działalności gospodarczej jest zatem szybki i nieskomplikowany. Pomocy mogą udzielić adwokaci wymienieni na liście, która jest dostępna na stronie internetowej Adwokatury Islandzkiej.

Wszystkie szczegółowe informacje (w języku angielskim) na temat inwestowania w Islandii znajdują się w publikacji opracowanej przez Islandzką Agencję ds. Inwestycji

 

Przydatne linki

Informacje o zakładaniu działalności gospodarczej w Islandii można znaleźć pod następującymi adresami:

Share Print