Założenie działalności gospodarczej w Liechtensteinie

Mimo że Księstwo Liechtensteinu nie należy do Unii Europejskiej, jego bliskie więzi ze Szwajcarią oraz członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) stwarzają szerokie pole do działania dla usług finansowych i handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych.

Księstwo Liechtensteinu to maleńkie państwo położone w Alpach, pomiędzy Austrią a Szwajcarią, mające około 35 tys. mieszkańców. Nie należy ono do Unii Europejskiej, ale wchodzi w obszar strefy Schengen i od 1991 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jest to jedno z najbogatszych państw świata, w którym PKB na osobę należy do najwyższych na świecie, stopa bezrobocia wynosi zaledwie ok. 2,5%, a miejscowa społeczność jest w przeważającej mierze zamożna i dobrze wykształcona. Językiem urzędowym jest niemiecki, a walutą frank szwajcarski. Bliskie więzi Liechtensteinu ze Szwajcarią oraz członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) stwarzają szerokie pole do działania dla usług finansowych i handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych.

Dzięki strategicznemu położeniu geograficznemu, umiejętnie prowadzonej polityce zagranicznej, wolnorynkowej gospodarce, przepisom przychylnym dla zagranicznych inwestorów, niskim podatkom, liberalnej polityce względem depozytów bankowych oraz wysokiemu poziomowi tajemnicy bankowej, co zapewnia miejscowe prawo bankowe, Liechtenstein uważany jest za jeden z nielicznych tzw. rajów podatkowych w Europie. Z tego powodu wiele zagranicznych instytucji z sektora bankowego, finansowego i ubezpieczeniowego rejestruje w tym księstwie swoje firmy oraz przedstawicielstwa. W rzeczywistości nie są to jednak siedziby ich biur, lecz pojedyncze skrytki pocztowe na poczcie głównej; jest ich tam ok. 80 000. To powoduje, że Liechtenstein jest traktowany (również przez polskie prawo) jako jedno z tych państw, w których stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa.

Ponadto, z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, istotne atuty tego kraju to elastyczne prawo spółek, możliwość tworzenia prywatnych funduszy inwestycyjnych oraz indywidualnie negocjowanych polis inwestycyjnych. Z drugiej strony, warto jednak podkreślić, że koszty rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej są tu stosunkowo wysokie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że między Polską a tym państwem nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sprawia to, że dywidendy uzyskiwane przez podmioty polskie z terytorium Liechtensteinu podlegają w naszym kraju opodatkowaniu stawką w wysokości 19%.

Założenie działalności gospodarczej

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Liechtensteinu na takich samych warunkach jak obywatele tego księstwa. Założenie firmy wymaga rejestracji w Urzędzie Spraw Gospodarczych (Amt für Volkswirtschaft AVW) i uzyskania licencji. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzane w języku niemieckim. Ponadto zagraniczni inwestorzy są zobowiązani do zarejestrowania się w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Paszportów oraz posiadania odpowiedniego pozwolenia na pobyt (pozwolenie typu GDL). Warto podkreślić, że miejscowe prawo inaczej traktuje firmy działające w samym Liechtensteinie, inaczej zaś te, które mają tu swoją siedzibę, ale działalność prowadzą poza granicami księstwa (chodzi głównie o podatki).

Do prowadzenia działalności gospodarczej są wykorzystywane następujące formy prawne:

  • fundacja (Stiftung),
  • handlowa i niehandlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anstalt),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiengesellschaft – AG Ltd),
  • indywidualna polisa inwestycyjna,
  • prywatny, zamknięty fundusz inwestycyjny.

Warto zwrócić szczególną uwagę na spółki typu Anstalt, które stanowią wariant pośredni między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a fundacją; mogą jednak prowadzić działalność gospodarczą. Spółki te nie płacą podatku dochodowego, tylko podatek roczny w wysokości 0,1% wartości aktywów netto (minimum 1000 franków szwajcarskich).
W celu rejestracji działalności gospodarczej lub przeniesienia siedziby istniejącej firmy do Lichtensteinu dobrze jest zwrócić się o pomoc do tamtejszego prawnika lub profesjonalnego zarządcy (mandatariusza). Ich dane można znaleźć w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mandatariuszy Liechtensteinu (Liechtensteinische Treuhändervereinigung – THV). Organizacja ta, oprócz pomocy prawnej, wydaje również specjalne publikacje dotyczące działalności gospodarczej w księstwie.

 

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print