Popularne formy prowadzenia przedsiębiorstw na Litwie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest prywatną osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności. Oznacza to, że odpowiedzialność udziałowców względem wierzycieli przedsiębiorstwa w przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez przedsiębiorstwo jest ograniczona do wysokości zainwestowanego kapitału. Kapitał zakładowy UAB musi wynosić co najmniej 2 500 EUR. UAB może być ustanowiona przez jedną lub kilka osób fizycznych i/lub osób prawnych. Liczba akcjonariuszy ograniczona jest do 249. Akcjonariusz może sprzedać lub przenieść własność udziałów w inny sposób (np. darowizny, wymiana itp.).

Małe spółki (MB) są prywatną osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności. Oznacza to, że odpowiedzialność członków małych spółek w przypadku niewywiązania się z zobowiązań jest ograniczona do wysokości zainwestowanego kapitału. Spółki te mogą być ustanowione przez nie więcej niż 10 osób fizycznych (lub przez jedną osobę fizyczną). Spółka może podejmować się wszelkich aktywności dozwolonych przez prawo.

  Mała spółka (Mažoji bendrija) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Uždaroji akcinė bendrovė)
Liczba wspólników Pomiędzy 1 and 10 Pomiędzy 1 a 249 udziałowców
Odpowiedzialność Ograniczona Ograniczona
Minimalny kapitał Nie jest wymagany. Wkład może być pieniężny albo niepieniężny 2500 EUR
Zarząd Zgromadzenie członków, lub zgromadzenie członków i dyrektora generalnego Dyrektor generalny/zarząd dyrektorów
Podatek od dochodu dyrektorów generalnych i wspólników

Podatek od dochodu (wynagrodzenia) wspólnika:

Podatek dochodowy od osób fizycznych na poziomie 15 %

Ubezpieczenie społeczne - 30.3%

Ubezpieczenie zdrowotne - 9%

Opodatkowanie dochodów (wynagrodzenia) dyrektora generalnego:

Umowa o usługach publicznych musi być zawarta z dyrektorem generalnym i podlega następującym podatkom:

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15%

Ubezpieczenie zdrowotne - 34.20 EUR/miesiąc

Podatek od dochodu (wynagrodzenia) dyrektora generalnego:

Składka na narodowe ubezpieczenie - 30.98%

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15%

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

Składka na Fundusz Gwarantowany 0.2%

Księgowy Opcjonalnie Obowiązkowo

 

Przedsiębiorstwo można założyć przez internet lub u notariusza.

Więcej informacji o formach działalności na Litwie.

Share Print